Object

Title: Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii COVID-19

Alternative title:

Municipality’s tasks within the scope of preventing and combating domestic violence in the era of COVID-19 pandemic

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Subject and Keywords:

domestic violence   municipal interdisciplinary team for solving domestic violence   “The Blue Card” procedure   municipality  
przemoc w rodzinie   gminny zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocyw rodzinie   procedura „Niebieskie Karty”   gmina

Abstract:

The article examines the realisation of municipality’s tasks within the scope of preventing and combating domestic violence. Domestic violence leads to negative social consequences and destroys families and their members. Acts of domestic violence rise during the COVID-19 epidemic because coronavirus lockdowns have trapped victims of domestic violence with their abusers. The article’s aim is to analyse the realisation of the municipality’s tasks within the scope of preventing and combating domestic violence and the procedure for their realisation in the period of the COVID-19 epidemic.  

Przedmiotem publikacji są sposoby, po które sięgnęła gmina, by wypełnić zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie COVID-19. Występowanie przemocy domowej prowadzi do negatywnych skutków społecznych i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania rodziny i tworzących ją osób. Wraz z wybuchem epidemii COVID-19 nastąpił wzrost aktów przemocy w rodzinie związany z przymusową izolacją domową ofiar ze sprawcami przemocy. Celem publikacji jest analiza zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także sposobów ich realizacji w okresie epidemii COVID-19.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136237   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information