PLMET:

click here to follow the link

Title:

Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona ; Klimowicz, Monika ; Michalewska-Pawlak, Małgorzata

Subject and Keywords:

innowacje we współzarządzaniu ; rozwój regionalny ; process tracing ; metoda śledzenia procesu ; LEADER ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) ; proces przedsiębiorczego odkrywania

Abstract:

Monografia powstała w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu naukowego pn. "Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce" sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach dotacji na badania naukowe UMO-2013/09/B/HS5/04522. Problematyka zaprezentowana w publikacji koncentruje się na przedstawieniu modelowych aspektów badania innowacji w zarządzaniu rozwojem regionalnym. Obejmują one następujące elementy: podmioty uczestniczące w procesach współzarządzania rozwojem regionalnym, analizę procesów decyzyjnych i efekty polityczne mierzalne za pomocą określonych wskaźników. Skonstruowany model o autorskim charakterze został następnie wykorzystany do realizacji badań empirycznych konkretnych studiów przypadków innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce. Ponadto monografia zawiera charakterystykę założeń teorii zmiany w odniesieniu do oceny efektów interwencji rozwiązańinnowacyjnych w obszarze współzarządzania rozwojem regionalnym. Wskazuje także na kluczowe założenia metody śledzenia procesu (ang. process tracing), która następnie posłużyła do analizy związków przyczynowo-skutkowych między innowacjami a pozytywnymi zamianami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym, jakie nastąpiły dzięki ich wdrożeniu. Analizą objęte zostały następujące obszary tematyczne: zarządzanie rozwojem miast, zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości.

Place of publishing:

Warszawa ; Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2017

Resource Type:

monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-7545-764-3 ; DOI 10.23734/26.17.003

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2017 ; © Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; © Copyright by Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak

Autor opisu:

jk