Object

Title: Ewolucja zakresu i funkcji gospodarczej sektora publicznego na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja zakresu i funkcji gospodarczej sektora publicznego na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej

Alternative title:

Evolution of scope and public sector economic funcion in Lower Silesia during the system transformation

Creator:

Struś, Mirosław

ORCID:

0000-0002-1438-2025

Subject and Keywords:

public sector   economic development   regional development   Lower Silesia   transformation  
sektor publiczny   rozwój gospodarczy   rozwój regionalny   Dolny Śląsk   transformacja

Abstract:

Transformacja systemowa spowodowała, że konieczne stało się ponowne zdefiniowanie funkcji i zakresu sektora publicznego w rozwoju gospodarczym, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. Równocześnie przekształceniom musiała ulec struktura administracji publicznej. Dostosowanie administracji publicznej do wymogów gospodarki rynkowej wiązało się z jej decentralizacją, czego przejawem było odtworzenie samorządu terytorialnego. Przemianom instytucjonalnym towarzyszyły zmiany w strukturze własnościowej w polskiej gospodarce. W wyniku prywatyzacji zmniejszyło się bezpośrednie zaangażowanie sektora publicznego w gospodarkę. Jednak w przekształceniach sektora publicznego zabrakło konsekwencji. W rezultacie nie wypracowano powszechnie akceptowanego modelu funkcjonowania tego sektora. Doprowadziło to do powstawania sprzeczności. Z jednej strony prywatyzowano przedsiębiorstwa państwowe, z drugiej zaś całe branże lub wiodące przedsiębiorstwa pozostawały własnością państwa.Powyższe zmiany zachodziły również na Dolnym Śląsku. W okresie Polski Ludowej sektor publiczny był na Dolnym Śląsku silnie rozwinięty. W rezultacie restrukturyzacja była głębsza, a w skrajnych przypadkach (np. przemysł wydobywczy węgla) kończyła się likwidacją branż. Również tempo prywatyzacji było na Dolnym Śląsku wyższe niż w kraju. Dolny Śląsk na tle kraju wyróżniała również wysoka aktywność lokalnych liderów samorządowych. Jednak ta odmienność wynikała nie tyle ze specyficznych rozwiązań systemowych, ile z jednostkowych postaw poszczególnych osób.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Dąbrowska, Anna. Rec.   Wróblewski, Marek. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132240   ISBN 978-83-66601-59-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-60-4 (online)

DOI:

10.34616/23.21.041

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 187)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mirosław Struś

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2021

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

246

Number of object content views in PDF format

252

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141797

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information