Object

Title: The importance of an integrated approach to functional areasin terms of regional — case study ; Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym – studium przypadku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The importance of an integrated approach to functional areasin terms of regional — case study  
Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym – studium przypadku

Creator:

Broniszewski Michał

Subject and Keywords:

integrated approach   development of functional areas   European Union regional policy  
zintegrowane podejście   rozwój obszarów funkcjonalnych   polityka regionalna Unii Europejskiej

Abstract:

The aim of the article is to approximate the importance of an integrated approach to the development of functional areas in territorial policy. The concept of an integrated approach is presented in this paper to illustrate the importance of integrated public actions for the development of functional areas. A systematic analysis was used at the theoretical level to examine organizational conditions and to support the implementation of an integrated approach to the development of functional areas. A case study was used as a research method in the empirical level based on the analysis of the selected ZIT, to determine the method of implementing the integrated development of functional areas in the regional policy of the European Union.  

Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce ukierunkowanej terytorialnie. W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego podejścia, w celu ukazania jego znaczenia dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój obszarów funkcjonalnych. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę systemową, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych. W warstwie empirycznej wykorzystano studium przypadku jako metodę badawczą, opierającą się na analizie wybranego przykładu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w celu określenia metody wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89545   ISSN 1643-0328

DOI:

10.19195/1643-0328.23.12

Language:

pol

Is part of:

Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 23/2017, s. 161-172

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Dec 23, 2020

In our library since:

May 8, 2018

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

156

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95266

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information