Object

Title: A great project of small countries. From Intermarium to Trimarium in the foreign policy during the term of the second Law and Justice party government ; Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A great project of small countries. From Intermarium to Trimarium in the foreign policy during the term of the second Law and Justice party government  
Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości

Creator:

Mróz, Maciej

Subject and Keywords:

Trimarium   regionalism, Polish foreign policy   the European Union   Central and Eastern Europe   Western Balkans   energy industry   communication  
Trójmorze   regionalizm   polityka zagraniczna Polski   Unia Europejska   Europa Środkowa i Wschodnia   Bałkany Zachodnie   energetyka   komunikacja

Abstract:

The contemporary Trimarium project differs from the historical Intermarium project in that it aims at consolidating specific issues of mainly infrastructural nature. However, in the vision carried out by the present government, it has also a strictly political dimension. The Law and Justice party government, aided by the President’s administration, is trying to take advantage of the Trimarium concept as a new instrument of foreign policy, presenting it as a project of regional coalition led by Poland and opposing the European mainstream politics. The real interest in Trimarium, apart from Poland is shown only by Croatia and, to some extent, Estonia. For Warsaw, however, this potential leadership among the block of smaller countries is supposed to be a kind of compensation for the lost opportunity of being in the decision-making centre of the European Union. Previous experiences with new cooperation groups in Central and Eastern Europe do not provide many reasons for optimism. The region is becoming a kind of expert in forming new cooperation platforms which are devoid of any solid fundament, institutionally dysfunctional and with no will to act, which has recently been exemplified by the Visegrad Group.  

W odróżnieniu od dawnego Międzymorza, współczesne Trójmorze to projekt konsolidacji wokół konkretnych zagadnień i problemów, głównie natury infrastrukturalnej. Jednakże w jego wizji, realizowanej przez obóz rządzący w Polsce, istotne znaczenie posiada także wymiar stricte polityczny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wspomagany przez ośrodek prezydencki, usiłuje zdyskontować Trójmorze, jako nowy instrument polityki zagranicznej, przedstawiając go jako projekt koalicji regionalnej pod egidą Polski, powstałej w opozycji do europejskiego mainstreamu. Rzeczywiste zainteresowanie Trójmorzem, poza Polską, wykazuje jedynie Chorwacja, jak również w pewnej mierze Estonia. Jednak dla Warszawy to potencjalne przywództwo w bloku małych państw ma stanowić swoistą rekompensatę za straconą szansę bycia w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej. Doświadczenia z nowymi forami współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej nie napawają optymizmem. Region staje się swoistym ekspertem od kształtowania kolejnych płaszczyzn współpracy, pozbawionych odpowiedniego potencjału, dysfunkcyjnych instytucjonalnie i pozbawionych woli działania, czego przykładem w ostatnim czasie stała się m. in. Grupa Wyszehradzka

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017/2018

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97997   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2021

In our library since:

Nov 7, 2019

Number of object content hits:

434

Number of object content views in PDF format

457

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106980

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information