Object

Title: Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona   Michalewska-Pawlak, Małgorzata   Klimowicz, Monika

Subject and Keywords:

innovations   regional governance   Europeanization   evaluation   networks   entrepreneurship  
innowacje   regional governance   współzarządzanie rozwojem regionalnym   europeizacja   ewaluacja   sieci   przedsiębiorczość

Abstract:

The subject of the analysis presented in the book is new, innovative solutions supporting regional development in all their complexity. The monograph presents the results of studies conducted as part of the research project with the view to defining and understanding innovative solutions that have been put in practise in regional governance in Poland; and also to follow the pursuit of strategic objectives of regional development as well as to define the institutional determinants of the implementation of innovative solutions in regional governance. The studies carried out within the framework of the research project “Innovations in regional governance in Poland” was financed by the National Science Centre as part of its research grant no. UMO-2013/09/B/HS5/04522.The book comprises four chapters. In Chapter One, the authors discuss the theoretical aspects of research into innovation in regional governance. The chapter presents the state of research and introduces a conceptualisation of terms essential to the analysis of innovation in regional governance. An important element of the chapter is utilisation the concepts of Europeanisation and multilevel governance in research into innovation processes in regional governance. Chapter Two is devoted to issues concerning the institutional context of regional governance in Poland. The authors present in it the institutional determinants of the regional governance model to be found in Polish regions. In Chapter Three, they discuss definitions and models of innovation in regional governance. The most important part of the chapter is devoted to the presentation of a model for researching innovation in regional governance that provides the basis for verification of the various types of innovation. In Chapter Four, the authors present five case studies of the implementation of innovation in regional governance in Polish institutional practice. The chapter summarizes the research conducted within the framework of the project. The book ends with a conclusion in which the authors present the most important factors facilitating and hampering the creation and implementation of innovation in regional governance in Poland.  

Przedmiotem analizy przedstawionej w monografii są nowe, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce. Monografia przedstawia cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu naukowego, którego celem było określenie i zrozumienie innowacyjnych rozwiązań, które zostały wprowadzone w praktyce zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce przyczyniających się do osiągania strategicznych celów rozwoju regionalnego. Jednym z istotnych celów badawczych projektu było określenie instytucjonalnych uwarunkowań stosowania innowacyjnych rozwiązań we współzarządzaniu regionalnym. Badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego "Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce" zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach dotacji na badania naukowe UMO-2013/09/B/HS5/04522.Niniejsza monografia składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorzy omawiają teoretyczne aspekty badań nad innowacjami w zarządzaniu regionalnym. Przedstawiono w nim stan badań oraz zaprezentowano konceptualizację pojęć niezbędnych do analizy innowacji w zarządzaniu regionalnym. Ważnym elementem rozdziału jest wykorzystanie koncepcji europeizacji i wielopoziomowego sprawowania rządów w badaniach nad procesami innowacyjności w zarządzaniu regionalnym. Rozdział drugi poświęcony jest kwestiom dotyczącym instytucjonalnego kontekstu zarządzania regionalnego w Polsce. Autorzy przedstawiają instytucjonalne uwarunkowania modelu zarządzania regionalnego, które można odnaleźć w polskich regionach. W rozdziale trzecim omówione zostały definicje i modele innowacji w zarządzaniu regionalnym. Najważniejsza część rozdziału poświęcona jest prezentacji modelu badania innowacji w zarządzaniu regionalnym, który stanowi podstawę weryfikacji różnych rodzajów innowacji. W rozdziale czwartym autorzy przedstawiają pięć studiów przypadków wdrożenia innowacji w zarządzaniu regionalnym w praktyce instytucjonalnej w Polsce. Rozdział zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu. Książka kończy się prezentacją wniosków, związanych z najistotniejszymi czynnikami ułatwiającymi i hamującymi tworzenie oraz wdrażanie innowacji w zarządzaniu regionalnym w Polsce.

Place of publishing:

Warszawa   Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ASPRA   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80005   ISBN 978-83-7545-765-0

DOI:

10.23734/26.17.004

Language:

eng

Rights holder:

Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA   Copyright by Uniwersytet Wrocławski   Copyright by Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2022

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

343

Number of object content views in PDF format

455

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85027

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information