Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach i jej wpływ na funkcjonowanie trzeciego sektora ‒ zagadnienia wybrane

Creator:

Mielczarek, Justyna   Mikołajów, Konrad

Subject and Keywords:

nowelizacja   trzeci sektor   organizacje pozarządowe   stowarzyszenia

Abstract:

Stowarzyszenia stanowią najliczniejszą grupę organizacji pozarządowych, tworzących tzw. III sektor. Tematyka ta jest istotna ze względu na nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która wprowadziła poważne zmiany dla funkcjonowania tych organizacji, co dotyczy przede wszystkim zmniejszenie minimalnej liczby członków stowarzyszenia pozwalających na założenie stowarzyszenia czy zmian w zakresie nadzoru nad ich działalnością.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Mielczarek, Konrad Mikołajów

Autor opisu:

TK