Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Baca jako mistrz zawodu pasterskiego na Podhalu: tradycja i współczesność

Creator:

Haratyk, Anna

Subject and Keywords:

baca ; edukacja zawodowa ; Karpaty ; kursy bacowskie ; pasterstwo

Abstract:

Pasterstwo zaliczane jest do najstarszych zajęć w dziejach ludzkości. Szczególne tradycje wykształciły się w tej dziedzinie w Karpatach. Struktura społeczna grupy wykonującej ten zawód przypomina zdecydowanie strukturę warsztatu rzemieślniczego. W artykule dokonano analizy procesu przygotowania do wykonywania tego fachu. Szczególną uwagę poświęcono bacy, czyli mistrzowi pasterskiemu. Ukazane zostały jego obowiązki, umiejętno-ści, a także jego rola w edukowaniu kolejnych pokoleń pasterzy. Uwzględniono również transformację zawodo-wego kształcenia w zakresie pasterstwa, jaka nastąpiła w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jędrychowska, Barbara. Red.

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-26-2

DOI:

10.34616/22.19.083

Language:

pol

Relation:

Wychowawca, nauczyciel, mistrz: o potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty, s. 157-168

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Haratyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.