Object

Title: The Three Seas initiative in Polish foreign policy since 2015 ; Koncepcja "Trójmorza" w polityce zagranicznej Polski po 2015 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Three Seas initiative in Polish foreign policy since 2015  
Koncepcja "Trójmorza" w polityce zagranicznej Polski po 2015 roku

Creator:

Sienkiewicz, Marcin

Subject and Keywords:

Three Seas   foreign policy   region boundaries   cooperation   common interests   energy security   gas hub   the European Union crisis   Russia  
Trójmorze   polityka zagraniczna   granice regionu   współpraca   wspólnota interesów   bezpieczeństwo energetyczne   hub gazowy   kryzys Unii Europejskiej   Rosja

Abstract:

The article describes the Three Seas concept which is an important initiative of the Polish foreign policy. The present government treats it as a way to meet the challenges posed by the EU crisis and aggressive behaviour of the Russian Federation. The aim of the Polish initiative is not to create new formalized structures but to consolidate the states of the region in dealing with specific problems. Another aim is to create a regional community integrated by common interests and taking common initiatives especially on the EU forum. Another aim is cooperation among the countries of the region regarding infrastructural projects: transportation of natural gas and creation of land and water routes connecting the countries in the north-south direction.  

Artykuł zawiera opis treści realizowanej w ramach polskiej polityki zagranicznej koncepcji Trójmorza. To ważny kierunek w realizowanej po 2015 roku polityce zagranicznej Polski. Jest on traktowany przez obecne władze jako sposób na sprostanie wyzwaniom jakie stwarza kryzys Unii Europejskiej oraz przeciwstawienie się zagrożeniom płynącym z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Celem polskiej polityki nie jest tworzenie nowych sformalizowanych struktur ale konsolidacja państw regionu wokół konkretnych problemów i zagadnień. Dąży się do wypracowania regionalnej wspólnoty interesów i na tej podstawie podejmowana wspólnych inicjatyw przede wszystkim na forum Unii Europejskiej. Koncepcja Trójmorza zakłada także współpracę państw regionu przy realizacji konkretnych projektów infrastrukturalnych: w zakresie transportu gazu ziemnego oraz tworzenia kołowych i wodnych szlaków komunikacyjnych, łączących państwa regionu na kierunku Północ-Południe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79656   ISSN 2300-4282

DOI:

10.23734/26.17.046

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Marcin Sienkiewicz

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

3 103

Number of object content views in PDF format

4855

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84101

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information