Object

Title: PRECARIR: The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations. Poland: Country report. ; PRECARIR: Rozwój dualnego rynku pracy: przeciwdziałanie prekaryjnemu zatrudnieniu w nowych krajach członkowskich poprzez stosunki przemysłowe. Polska: raport krajowy.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

PRECARIR: The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations. Poland: Country report.  
PRECARIR: Rozwój dualnego rynku pracy: przeciwdziałanie prekaryjnemu zatrudnieniu w nowych krajach członkowskich poprzez stosunki przemysłowe. Polska: raport krajowy.

Creator:

Maciejewska, Małgorzata   Mrozowicki, Adam

Subject and Keywords:

labour market   precarious employment   industrial relations   sociology   Poland  
rynek pracy   prekaryzacja zatrudnienia   stosunki przemysłowe   socjologia   Polska

Abstract:

This report concerns research carried out in Poland within the project “PRECARIR: The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations”, project no. VS/2014/0534 founded by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. The project investigated the role of industrial relations in addressing the changing labour market and, in particular, the growth of precarious work. The analysis in the report focuses on the initiatives, responses, and best practices that trade unions and employers’ associations developed in addressing precarious work in the post-2008 period in Poland. The report uses a qualitative and comparative approach to study the dimensions of precarious employment, including low pay, irregular working hours, low job security and limited representation of workers’ rights. This two-dimensional approach to precarious employment allows mapping differences in the following sectors: construction, healthcare, metal/automotive, retail and temporary agency work (TAW)  

Niniejszy raport dotyczy badań zrealizowanych w Polsce w ramach projektu „PRECARIR: Rozwój dualnego rynku pracy: przeciwdziałanie prekaryjnemu zatrudnieniu w nowych krajach członkowskich poprzez stosunki przemysłowe”, projekt nr VS/2014/0534 VS/2014/0534, finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Badania w projekcie dotyczyły znaczenia stosunków przemysłowych dla zmian zachodzących na rynku pracy, w szczególności - wzrostu znaczenia pracy prekaryjnej. Zaprezentowana w raporcie analiza skupia się na inicjatywach, działaniach i najlepszych praktykach rozwijanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców wobec pracy prekaryjnej po 2008 roku w Polsce. Raport wykorzystuje podejście jakościowe i porównawcze w celu zbadania wybranych wymiarów prekaryjnego zatrudnienia, w tym niskich płac, nieregularnych godzin pracy, niskiego bezpieczeństwa pracy i ograniczonej reprezentacji praw pracowniczych. To dwuwymiarowe podejście do prekaryjnego zatrudnienia pozwala na wskazanie zróżnicowania w branżach, takich jak budownictwo, służba zdrowia, przemysł metalowy, handel i agencje pracy tymczasowej (APT).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Institute of Sociology, University of Wrocław  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Date created:

2016

Detailed Type:

report  
raport

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79573

DOI:

10.23734/26.17.008

Language:

eng

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Maciejewska   Copyright by Adam Mrozowicki

Location of original object:

Library of Department of Social Sciences, University of Wroclaw  
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Autor opisu:

JK

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2023

In our library since:

Jul 10, 2017

Number of object content hits:

121

Number of object content views in PDF format

146

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84012

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information