Szczegóły obiektu: I fala wyników panelowego badania kwestionariuszowego CATI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (listopad 2021 r., liczebność próby N = 1400)

SAV
Struktura
COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego, nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności