Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wywiady grupowe - Baza wykonanych wywiadów focusowych (FGI) zrealizowanych z przedstawicielami branż: logistyki, edukacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (z założenia szczególnie narażonych na oddziaływanie dynamiki pandemicznych zmian w zakresie pracy) z terenów aglomeracji Warszawskiej i miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców w województwie Mazowieckim w I i II kwartale roku 2022.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wywiady grupowe - Baza wykonanych wywiadów focusowych (FGI) zrealizowanych z przedstawicielami branż: logistyki, edukacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (z założenia szczególnie narażonych na oddziaływanie dynamiki pandemicznych zmian w zakresie pracy) z terenów aglomeracji Warszawskiej i miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców w województwie Mazowieckim w I i II kwartale roku 2022.

Group publication title:

COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, nr umowy NCN UMO-020/37/B/HS6/00479

Creator:

Burski, Jacek   Mrozowicki, Adam   Drabina-Różewicz, Aleksandra   Krasowska, Agata   Karolak, Mateusz   Czarzasty, Jan   Gardawski, Juliusz   Palęcka, Alicja

ORCID:

0000-0001-9987-2420   0000-0002-5809-5036   0000-0003-0939-6470   0000-0002-6675-445X   0000-0003-0740-4430   0000-0002-2179-3332   0000-0002-5056-1215   0000-0002-0703-0953

Subject and Keywords:

socio-economic consciousness   precarity   job quality   sociology of work   economic crisis   industrial relations   COVID-19 pandemic   FGI research  
świadomość społeczno-ekonomiczna   prekaryjność   jakość pracy   socjologia pracy   kryzys ekonomiczny   stosunki przemysłowe   pandemia COVID-19   badania FGI

Abstract:

The research using the method of focus group interviews (FGI) was carried out with representatives of the following industries: logistics, education, health care and social assistance (assumed to be particularly vulnerable to the impact of the dynamics of pandemic changes in the field of work) from the Warsaw agglomeration and towns with less than 100,000 inhabitants in the Mazowieckie Voivodeship in the first and second quarter of 2022. The selection of interviewees for group interviews was purposeful, according to the established criteria taking into account the characteristics of individual industries. The FGI scenario covered the following issues: individual well-being before and during the pandemic; public policies in the face of the pandemic; selected dimensions of the workers situation in the labor market; changes in organizational and social working conditions; selected job quality dimensions; remote work experience and expectations; forecasts of changes after the pandemic crisis.  
For access to files, please contact: Jacek Burski (jacek.burski@uwr.edu.pl), Adam Mrozowicki (adam.mrozowicki@uwr.edu.pl), Aleksandra Drabina-Różewicz (aleksandra.drabina-rozewicz@uwr.edu.pl)  

Badanie metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) zrealizowano z przedstawicielami branż: logistyki, edukacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (z założenia szczególnie narażonych na oddziaływanie dynamiki pandemicznych zmian w zakresie pracy) z terenów aglomeracji Warszawskiej i miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców w województwie Mazowieckim w I i II kwartale roku 2022. Dobór rozmówców do wywiadów grupowych celowy, według wyznaczonych kryteriów uwzględniających charakterystykę poszczególnych branż. Scenariusz badania obejmował następujące zagadnienia: ocena dobrostanu indywidualnego przed i w trakcie pandemii; ocena polityk publicznych wobec pandemii; wybrane wymiary sytuacji badanych na rynku pracy; przemiany organizacyjnych i społecznych warunków pracy; wybrane oceny jakości pracy; doświadczenia i oczekiwania wobec pracy zdalnej; prognozy zmian po kryzysie pandemicznym.  
W sprawie dostępu do plików, prosimy o kontakt z: Jacek Burski (jacek.burski@uwr.edu.pl), Adam Mrozowicki (adam.mrozowicki@uwr.edu.pl), Aleksandra Drabina-Różewicz (aleksandra.drabina-rozewicz@uwr.edu.pl)

Place of publishing:

Wrocław

Degree discipline:

nauki socjologiczne

Project Name:

Projekt naukowy NCN OPUS „COV-WORK : Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”

Project Manager:

Mrozowicki, Adam

Data collection period:

Styczeń 2021 – Grudzień 2024

Contact person:

Adam, Mrozowicki   Jacek, Burski   Aleksandra, Drabina-Różewicz

Resource Type:

dataset  
zestaw danych

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136901   doi:10.34616/146583    

Language:

pol

License:

Item is protected by copyright and/or related rights  
Obiekt chroniony prawem autorskim lub prawami pokrewnymi

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2023

In our library since:

Mar 27, 2023

Number of object content hits:

0

Number of object content views in ZIP format

1

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146583

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wywiady Apr 19, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information