Szczegóły obiektu: Wywiady grupowe - Baza wykonanych wywiadów focusowych (FGI) zrealizowanych z przedstawicielami branż: logistyki, edukacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (z założenia szczególnie narażonych na oddziaływanie dynamiki pandemicznych zmian w zakresie pracy) z terenów aglomeracji Warszawskiej i miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców w województwie Mazowieckim w I i II kwartale roku 2022.

ZIP
Struktura
COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego, nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności