Object

Title: The Wrocław Society for Prisoners’ Aid: 25 Years of Activity ; Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami. 25 lat działalności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Wrocław Society for Prisoners’ Aid: 25 Years of Activity  
Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami. 25 lat działalności

Creator:

Szablicka-Żak, Jolanta

Subject and Keywords:

Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami   Dolnośląski Ośrodek Mediacji   prawa człowieka   organizacja pozarządowa   mediacja

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The Wrocław Society for Prisoners’ Aid (WSPA) is a voluntary, self-governing non-governmental organization active since 1989. The Society brings together people who are will-ing to provide legal, material and non-material assistance to prisoners and their families. In 1999, the WSPA launched the autonomous Lower Silesia Mediation Center, which aims to promote restorative justice and family mediation. The WSPA is governed by its Statute and conducts its activities in the following areas: penal, post-penitentiary, educational, charitable as well as mediation activities at detention facilities in Wroclaw and Wołów. The WSPA/Lower Silesia Mediation Center is one of the few non-governmental organizations with extensive experience of successfully operating in Wrocław, or in Poland for that matter, even though assistance to prisoners does not enjoy considerable support in the Polish society.  

Dla dobrego funkcjonowania Państwa i Jego społeczeństwa warunkiem niezbędnym jest aktywność obywatelska, której cenną i ważną formą są organizacje pozarządowe. Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami (WTO n W) jest dobrowolną, samorządną organizacją pozarządową działającą od 1989 r. Skupia osoby pragnące nieść pomoc duchową, prawną i materialną, osobom pozbawionym wolności i skazanym, a także rodzinom skazanych, w szczególności rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. WTO n W w 1999 r. zorganizowało samodzielny Dolnośląski Ośrodek Mediacji, którego to celem było propagowanie sprawiedliwości naprawczej i mediacji rodzinnych. Kierując się obowiązującym statutem Towarzystwo realizuje swoje działania na kilku płaszczyznach: penitencjarnej, postpenitencjarnej, edukacyjnej, charytatywnej i mediacyjnej w zakładach karnych we Wrocławiu i Wołowie. Jedną z form pracy są rozmowy ze skazanymi odbywane w trakcie dyżurów w zakładach karnych. Ich stałym elementem są tematy związane z sytuacją rodzinną skazanego, jego kontaktami z rodziną, zwłaszcza jej najbliższymi członkami. Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami – Dolnośląski Ośrodek Mediacji jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych pożytku publicznego we Wrocławiu i w Polsce, mimo że pomoc więźniom nie ma w polskiej rzeczywistości wielu zwolenników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79245   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Szablicka-Żak

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

353

Number of object content views in PDF format

468

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information