Object

Title: Freedom of speech as opposed to desecration of national symbols with regard to the case Texas vs Johnson ; Granice wolności słowa − zasadność kary za obrazę symboli narodowych na przykładzie sprawy Johnson v. Texas

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Freedom of speech as opposed to desecration of national symbols with regard to the case Texas vs Johnson  
Granice wolności słowa − zasadność kary za obrazę symboli narodowych na przykładzie sprawy Johnson v. Texas

Creator:

Figiel, Bartłomiej

Subject and Keywords:

suppression of dissent   symbolic speech   flag desacration   freedom of speech in Poland   freedom of speech   Polish Criminal Code   Supreme Court of the United States

Abstract:

The first part of this chapter consists of an analysis of the Texas v. Johnson case, preceded by a general deliberation on symbolic speech and freedom of speech in the American law. The second part concentrates on Polish law as it regards to the issue of desacration of the national symbols, and freedom of speech. The author presented both the statutory law and most precedential judgements. Subsequently, in the very end, conclusion and a few postulates de lege ferenda are stated.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79133   ISBN 978-83-65431-11-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 75)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Figiel

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 15, 2021

In our library since:

Mar 30, 2017

Number of object content hits:

1 324

Number of object content views in PDF format

1597

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82657

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information