Object

Title: Public administration in Germany in the face of problem of restitution of cultural goods – legal and ethic problems ; Administracja publiczna w Niemczech wobec problemu restytucji dóbr kultury – problemy prawne i etyczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public administration in Germany in the face of problem of restitution of cultural goods – legal and ethic problems  
Administracja publiczna w Niemczech wobec problemu restytucji dóbr kultury – problemy prawne i etyczne

Creator:

Dobosz, Piotr

Subject and Keywords:

Land   Consultative Committee for the restitution of spoliated cultural property   status   Standing Conference of the Ministers of Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany   protection of monuments   German Lost Art Foundation based in Magdeburg   protection of monuments in Germany and in Poland   monument   protection   cultural heritage   heritage   law   restitution   legal   resulting from National Socialist/Nazi persecutions   work of art  
zabytki   Fundacja Niemieckie Centrum Zaginionych Dóbr Kultury z siedzibą w Magdeburgu   restytucja   status prawny   ochrona   kraj związkowy   Komisja Konsultacyjna do spraw związanych ze zwrotem dóbr kultury zagrabionych w wyniku prześladowań przez narodowych socjalistów/nazistów   ochrona zabytków w Niemczech i w Polsce   dzieła sztuki   prawo   Stała Konferencja Ministrów Kultury Krajów Związkowych w Republice Federalnej Niemiec   ochrona zabytków   dziedzictwo kulturowe   dziedzictwo

Abstract:

There are presented in the paper current problems of restitution of cultural goods looted by Hitler’s Germany in times of the II World War. Considerations include characteristics of legal and ethic facets. The are also discussed functions of authorities in Germany in scope of restitution of properties looted by Hitler’s troops.  

W opracowaniu zaprezentowane zostały aktualne problemy restytucji dóbr kultury zrabowanych przez Niemcy hitlerowskie w czasie drugiej wojny światowej. Rozważania obejmują charakterystykę aspektów prawnych i etycznych. Zaprezentowane zostały również funkcje organów w Niemczech w zakresie restytucji mienia zrabowanego przez hitlerowców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79087   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Dobosz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

365

Number of object content views in PDF format

479

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82600

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information