Obiekt

Tytuł: Cross-border cooperation in the European Union on the basis of operational programs under the European Territorial Cooperation ; Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Cross-border cooperation in the European Union on the basis of operational programs under the European Territorial Cooperation  
Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Autor:

Giełda, Małgorzata

Temat i słowa kluczowe:

cross-border cooperation   operational programs   European territorial cooperation   regional development  
współpraca transgraniczna   Europejska Współpraca Terytorialna   programy operacyjne   rozwój regionalny

Abstrakt:

International cooperation is one of the most important instruments for building a society guided by respect for human dignity and based on the principle of subsidiarity. International cooperation is implemented with the use of various forms and based on different grounds. This article presents one of them – cross-border cooperation, which is carried out between Polish entities and entities in neighbouring countries on the basis of operational programs. The paper presents definitions of international cooperation and cross-border cooperation in order to outline the extent to which operational programs, under which cross-border cooperation is carried out in Poland and within the European Union, will be later presented and compared. These operational programs are closed during the programming period 2014–2020 and are implemented under the European Territorial cooperation, the cross-border cooperation component.  
Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych wymiarów budowania społeczeństwa kierującego się poszanowaniem godności drugiego człowieka, społeczeństwa opartego na zasadzie subsydiarności. Ta rola współpracy międzynarodowej jest realizowana przy użyciu różnych form oraz na podstawie różnych podstaw. Artykuł przedstawia jedną z nich – współpracę transgraniczną, która jest realizowana pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z krajów sąsiednich na podstawie programów operacyjnych. Opracowanie przybliża definicje współpracy międzynarodowej oraz współpracy transgranicznej, aby nakreślić zakres, w jakim następnie zostaną przedstawione i porównane programy operacyjne, na których podstawie prowadzona jest współpraca transgraniczna w Polsce na obszarze Unii Europejskiej. Omawiane programy operacyjne zamykają się w okresie programowania 2014–2020 i są realizowane w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, komponent współpraca transgraniczna.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79064

Język:

ger   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Małgorzata Giełda

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

21 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 474

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2401

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82541

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji