Object

Title: Transeuropean Transport Networks Programme as a Chance for Cross-border Cooperation ; Program transeuropejskich sieci transportowych jako szansa dla współpracy transgranicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transeuropean Transport Networks Programme as a Chance for Cross-border Cooperation  
Program transeuropejskich sieci transportowych jako szansa dla współpracy transgranicznej

Creator:

Kociubiński, Jakub

Subject and Keywords:

TEN-T   EU Law   Connceting Europe   trans-european Networks  
Sieci Transeuropejskie   TEN-T   Instrument Łącząc Europę   prawo UE

Abstract:

It goes without that full accomplishment of European integration’s goals would not be possible without efficient transport network that could facilitate goods transfer as well as citizens’ mobility. At the same time costs requirements for infrastructure projects might be prohibitive for a single Member State. This paper provides an overview of the Trans-European Networks programme as well as financial instrument „Connecting Europe” that allows for co-funding of key European infrastructure projects.  

Nie ulega kwestii, że pełna realizacja celów integracji europejskiej jest niemożliwa bez efektywnej infrastruktury transportowej umożliwiającej sprawny przepływ towarów i sprzyjającej mobilności ludności. Jednocześnie ze względu na dużą kosztochłonność stworzenie sprawnej i nowoczesnej sieci transportowej jest często zbyt dużym obciążeniem finansowym, żeby państwo członkowskie było w stanie samodzielnie sfinansować inwestycję. Opisany w niniejszej pracy Program Transeuropejskich Sieci Transportowych i fundusz „Łącząc Europę”, stanowią przewidziane w prawie UE narzędzia umożliwiające współfinansowanie kluczowych projektów infrastrukturalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79062   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Kociubiński

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

445

Number of object content views in PDF format

582

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82539

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information