Object

Title: Regulating the unregulatable: EU law an d Artificial Intelligence ; Uregulować nieregulowalne. Sztuczna inteligencja w prawie Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulating the unregulatable: EU law an d Artificial Intelligence  
Uregulować nieregulowalne. Sztuczna inteligencja w prawie Unii Europejskiej

Creator:

Daćków, Marta

ORCID:

0000-0003-0189-941X

Subject and Keywords:

artificial intelligence   IT Law   EU law  
sztuczna inteligencja   prawo IT   prawo UE

Abstract:

The article reflects on the possibility of and need for regulating artificial intelligence. First, the author presents the genesis of artificial intelligence regulations, indicating their rootedness in science-fiction literature. She also presents types of artificial intelligence in the context of possible threats. In the next part, she analyzes the existing activities within the European Union, which define the directions to unify the European market, creating a legal framework that defines the ethical principles and legal obligations that should be observed during developing, implementing, and using artificial intelligence, robotics, and related technologies. The above activities have been compared with the current state of legal regulations in China and the USA. On this basis, the author indicates the desired legal actions in the field of artificial intelligence.  

Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości i potrzeby uregulowania sztucznej inteligencji (SI). Na początku autorka przedstawia genezę regulacji dotyczących SI, wskazując na ich zakorzenienie w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstawia także typy sztucznej inteligencji w kontekście ewentualnych zagrożeń. W kolejnej części analizuje dotychczasowe działania w ramach Unii Europejskiej określające kierunki mające doprowadzić do ujednolicenia rynku europejskiego, stworzenia ram prawnych co do zasad etycznych i zobowiązań prawnych, których należy przestrzegać przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych technologii. Działania te zostały zestawione z aktualnym stanem regulacji prawnych obowiązujących w Chinach i USA. Na tej podstawie autorka wskazuje pożądane działania prawne w zakresie sztucznej inteligencji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128599   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 63-79

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

66

Number of object content views in PDF format

81

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information