Object

Title: Czy prawo powinno być neutralne moralnie? Uwagi na temat unormowaniasztucznej inteligencji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy prawo powinno być neutralne moralnie? Uwagi na temat unormowaniasztucznej inteligencji

Alternative title:

Should a law be morally neutral? Remarks on regulation of artificial intelligence

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Wyszyński, Filip

ORCID:

0000-0002-0792-5730

Subject and Keywords:

artificial intelligence   morality   neutrality  
sztuczna inteligencja   moralność   neutralność

Abstract:

This article discusses the issues concerning artificial intelligence regulation. The need to regulate artificial intelligence was indicated. The author postulates a morally neutral law for AI algorithms. The proposal to regulate artificial intelligence by means of morally neutral law is based on the philosophy of law theory by Axel Hägerström and Ronald Dworkin. It is about a independence of an artificial intelligence from state power instruments. The study concludes that there is a need to regulate artificial intelligence for the sake of protecting humans from human and AI threats.  

W niniejszym artykule omówiona została problematyka uregulowania sztucznej inteligencji. Wskazano na potrzebę uregulowania sztucznej inteligencji. Autor postuluje dla algorytmów AI prawo neutralne moralnie. Propozycja uregulowania sztucznej inteligencji w sposób neutralny moralnie opiera się na teorii fi lozofi i prawa Axela Hägerströma i Ronalda Dworkina. Chodzi o niezależność AI od instrumentów władzy państwowej. Wnioskiem opracowania jest konieczność uregulowania sztucznej inteligencji ze względu na zabezpieczenie człowieka przed czynnikiem ludzkim i przed AI.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136204   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information