Object

Title: Zastosowanie sztucznej inteligencji w sądownictwie w świetle zasady skutecznej ochrony sądowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zastosowanie sztucznej inteligencji w sądownictwie w świetle zasady skutecznej ochrony sądowej

Alternative title:

Application of artificial intelligence in judiciary in view of the principle of effective judicial protection

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 1

Creator:

Bartoszek, Mateusz

Subject and Keywords:

fundamental rights   judicial protection   artificial intelligence   Artificial Intelligence Act  
prawa podstawowe   ochrona sądowa   sztuczna inteligencja   akt w sprawie sztucznej inteligencji

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the article is the analysis of the draft of Artificial Intelligence Act in the context of potential threats of violation of fundamental rights included in the principle of effective judicial protection that may arise from the use of artificial intelligence in the judiciary. Examples of artificial intelligence systems are based both in EU member states and in states outside of EU. The article presents the stages of work on the strategy for the creation of the draft regulation, as well as the specific solutions included in the draft, which aim to ensure the safety of use of artificial intelligence systems. The analysis of the draft is juxtaposed with conclusions on the potential threats to the principle of effective judicial protection and the opinions of non-governmental and international organizations.  

Przedmiotem artykułu jest analiza zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów aktu w sprawie sztucznej inteligencji w kontekście potencjalnych zagrożeń naruszenia praw podstawowych, a dekodowanych z zasady skutecznej ochrony sądowej, które wynikać mogą z zastosowania sztucznej inteligencji w sądownictwie. Przytaczane przykłady zastosowania systemów sztucznej inteligencji zaczerpnięte są zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Przedstawiono etapy prac nad strategią zmierzającą do stworzenia proponowanego rozporządzenia oraz konkretne zawarte w treści projektu rozwiązania, które mają zapewnić bezpieczeństwo działania systemów sztucznej inteligencji. Analizę projektu zestawiono z wnioskami na temat potencjalnych zagrożeń naruszenia zasady skutecznej ochrony sądowej oraz przedmiotowymi stanowiskami organizacji pozarządowych i międzynarodowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133797   doi:10.34616/144212       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

May 19, 2022

Number of object content hits:

1 005

Number of object content views in PDF format

1018

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144212

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information