Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tożsamość współpracy transgranicznej w perspektywie sieciowej

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

Subject and Keywords:

współpraca transgraniczna   koopetycja   sieć międzyorganizacyjna   umowy relacyjne   tożsamość

Abstract:

Perspektywa sieci znajduje zastosowanie do analizy poszczególnych problemów badawczych w obrębie różnych dyscyplin naukowych. W ostatnich latach zaczyna być wykorzystywana do analizy współpracy transgranicznej. Celem artykułu jest zarysowanie podstaw optyki sieciowej i w tym kontekście procesu kształtowania tożsamości współpracy transgranicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Chrisidu-Budnik