Object

Title: Feature payment in the mechanism of VAT ; Odpłatność świadczeń w podatkowoprawnym stanie faktycznym podatku od towarów i usług

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Feature payment in the mechanism of VAT  
Odpłatność świadczeń w podatkowoprawnym stanie faktycznym podatku od towarów i usług

Creator:

Skwierczyńska, Ewelina

Subject and Keywords:

VAT   świadczenie   ekwiwalentność   odpłatność   przedmiot opodatkowania

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

The benefit fee is a feature that determines the object of taxation in tax on goods and services. Although it is not definitely accented in Polish jurisprudence and literature. The tax legislator has created a mechanism for taxation value-added tax of professional sale. He has defined what is the taxable supply of goods and services. The key for these events is to establish the legal conditions for the parties to the transaction, including payment. This issue is the subject of research of this publication.  

Odpłatność świadczenia jest cechą przesądzającą o zmaterializowaniu przedmiotu opodatkowania w podatku od towarów i usług. Mimo to nie jest zdecydowanie akcentowaną w polskim orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Ustawodawca podatkowy, tworząc mechanizm opodatkowania obrotu profesjonalnego podatkiem od wartości dodanej, definiuje na te potrzeby, czym są dostawa towarów i świadczenie usług rodzące skutki podatkowe. Kluczowe dla tych zdarzeń prawnych jest ustalenie przez strony warunków transakcji, w tym odpłatności. Zagadnienie to stanowi przedmiot badań niniejszej publikacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79016   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewelina Skwierczyńska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

420

Number of object content views in PDF format

528

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information