Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formy finansowania projektów w procesie transferu technologii

Creator:

Karpińska, Marzena

Subject and Keywords:

transfer technologii ; projekty dofinansowane z UE ; Aniołowie Biznesu ; Venture Capital

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Na podstawie literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń autor przybliża najważniejsze kwestie dotyczące możliwości finansowania działalności związanej z transferem technologii. Pod pojęciem transferu technologii należy rozumieć przenoszenie wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej, a jak powszechnie wiadomo, poruszany problem jest niezwykle istotny w związku z rozwojem gospodarczym całego kraju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marzena Karpińska

Autor opisu:

TK