Object

Title: Family resilience as a source of positive adaptation among young people ; Resiliencja rodziny jako źródło pozytywnej adaptacji młodzieży

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family resilience as a source of positive adaptation among young people  
Resiliencja rodziny jako źródło pozytywnej adaptacji młodzieży

Creator:

Kwiatkowski, Piotr

Subject and Keywords:

resilience   family resilience   school adjustment  
resiliencja   resiliencja rodziny   przystosowanie szkolne

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Theoretical constructs fundamental to this paper – individual resiliency, family resilience, and school adjustment – are presented. Individual resilience has been operationalized with the use of three indicators: positive self-concept, social and emotional competence, and self-control/self-regulation. Family resilience was measured with a one-dimensional scale describing integration and educational functionality of a family. School adjustment was measured with the use of three indicators: school-related stress, success at school, and assertiveness at school. 130 students aged 17–18 constituted the sample. Path analysis proved that family resiliency can influence school adjustment directly as well as through individual resilience.  

Przedstawione zostały kluczowe dla opracowania konstrukcje teoretyczne: resiliencja indywidualna, resiliencja rodziny i przystosowanie szkolne. Indywidualna resiliencja została zoperacjonalizowana za pomocą trzech wskaźników: pozytywnej koncepcji własnej osoby, kompetencji emocjonalnej i społecznej oraz samokontroli/samoregulacji. Resiliencja rodzinna była mierzona jednowymiarową skalą, opisującą integrację i funkcjonalność wychowawczą rodziny. Przystosowanie szkolne było mierzone za pomocą trzech wskaźników: stres szkolny, sukces szkolny i asertywność w szkole. Próba liczyła 130 uczniów w wieku 17–18 lat. Analiza ścieżek (path analysis) wykazała, że resiliencja rodziny może wpływać na przystosowanie szkolne uczniów bezpośrednio oraz za pośrednictwem indywidualnej resiliencji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78669   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.311.343

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 311-343

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Piotr Kwiatkowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 15, 2016

Number of object content hits:

765

Number of object content views in PDF format

1125

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80211

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information