Object

Title: Posttraumatic growth following the death of someone close – the role of temperament and resiliency

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Posttraumatic growth following the death of someone close – the role of temperament and resiliency

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Ogińska-Bulik, Nina

Subject and Keywords:

temperament   posttraumatic growth   resiliency   bereavement  
temperament   wzrost potraumatyczny   żałoba   prężność

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

This study investigates the role that temperament and resiliency play in posttraumatic growth among people who have experienced the death of someone close. Seventy-four participants completed a series of questionnaires measuring posttraumatic growth, using the Posttraumatic Growth Inventory, resiliency by the Resiliency Assessment Scale, and temperamental traits using the Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory. The respondents’ ages ranged from 21 to 74 years (M=38.4; SD=15.5), with 63.5% being women. Most participants had lost a parent – 37.8%. Results reveal that increased appreciation for life and improved relations with others are the most prevalent areas of posttraumatic growth. Findings suggest that posttraumatic growth is more likely to be determined by resiliency defined as skills gained from coping with various difficult events rather than biologically determined temperamental traits.  

Podjęte badania miały na celu ustalenie roli temperamentu i prężności psychicznej w potraumatycznym wzroście u osób, które doświadczyły śmierci bliskiej osoby. Analizie poddano wyniki badań 74 osób, które wypełniły następujące narzędzia badawcze: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Skalę do Pomiaru Prężności oraz Kwestionariusz Temperamentu - Formalną Charakterystykę Zachowania. Wiek badanych mieścił się w zakresie 21-74 lat (M=38.4; SD=15.5). Kobiety stanowiły 63.5% badanych. Najwięcej spośród badanych (37.8%) doświadczyło straty rodzica. Wśród analizowanych czterech obszarów wzrostu po traumie większe zmiany dotyczyły doceniania życia i relacji z innymi niż zmian w percepcji siebie i zmian w sferze duchowej. Uzyskane wyniki badań sugerują, że wzrost po traumie wynikający ze śmierci bliskiej osoby jest w większym stopniu zdeterminowany prężnością, definiowaną jako zdolność nabywana w wyniku radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami niż biologicznie uwarunkowanym temperamentem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64663   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Nina Ogińska-Bulik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 28, 2015

Number of object content hits:

292

Number of object content views in PDF format

321

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66019

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information