Object

Title: Education, labour market – spaces of common needs and goals ; Edukacja, rynek pracy – przestrzenie wspólnych potrzeb i celów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Education, labour market – spaces of common needs and goals  
Edukacja, rynek pracy – przestrzenie wspólnych potrzeb i celów

Creator:

Wawrzonek, Anna

ORCID:

0000-0003-0046-8212

Subject and Keywords:

education   labour market   VUCA world   resilience   wellbeing   skills gap  
edukacja   rynek pracy   świat VUCA   rezyliencja   wellbeing   luka kompetencyjna

Abstract:

We live in a world of social construction and reconstruction, in a world of VUCA (acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) of the surrounding reality, thus generating the demand for integral human development which begins in thefamily and continues in the diverse spaces in which individuals function. Following the changes we are experiencing, it is worth highlighting two complex spaces: education andthe labour market, which, after the family, should play two of the most important roles in human development.  

Żyjemy w świecie społecznych konstrukcji i rekonstrukcji, w świecie VUCA, w którym panują zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność otaczającej nas rzeczywistości. Tym samym generuje on zapotrzebowanie na integralny rozwój człowieka zaczynający się w rodzinie, a kontynuowany w zróżnicowanych przestrzeniach, w których poszczególne jednostki funkcjonują. W podążaniu za zmianami, których doświadczamy, warto wyeksponować dwie złożone sfery: edukację oraz rynek pracy, które – po rodzinie – powinny odgrywać jedną z istotniejszych ról w rozwoju człowieka.Cel. Celem niniejszego opracowania jest podzielenie się refleksjami dotyczącymi współzależności, które łączą edukację i rynek pracy. W odniesieniu do przemian społecznych, których częścią jesteśmy, szczególną uwagę chciałabym zwrócić na punkty styczne wskazanych przestrzeni oraz zaproponować ich postrzeganie przez pryzmat wspólnych potrzeb i celów, potraktować je jako system naczyń połączonych, w którym efektywność obu tych sfer zależy od realizacji podobnych założeń

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133310   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.259.274

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

166

Number of object content views in PDF format

177

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information