Object

Title: Bezrobocie osób niepełnosprawnych w ujęciu statystycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezrobocie osób niepełnosprawnych w ujęciu statystycznym

Alternative title:

Unemployment of persons with disabilities in statistical terms

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa

ORCID:

0000-0002-4242-8713

Subject and Keywords:

unemployment   disabled people   open labour market   Polish regions  
bezrobocie   osoby niepełnosprawne   rynek pracy   regiony w Polsce

Abstract:

The postulate of equality of disabled people in social life is multifold. Access to the open labour market seems to be suitable for assessing and evaluating the implementation of the concept of social inclusion and removing barriers in relation to people with disabilities. The situation on the open labour market, especially unemployment, is a frequently analysed indicator of changes in the integration and social inclusion of people with disabilities. The purpose of the article is to discuss current trends in the Polish labour market from the perspective of people with disabilities by analysing their unemployment rate. On the basis of available factual data and with focus on people with disabilities, a statistical analysis of unemployment in Poland was carried out for the years 2015–2019 in various categories, such as age, education, seniority/rank, duration of unemployment, etc. The characteristic existing in Poland in the analysed categories were revealed in regional terms.  

Postulat równouprawnienia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest realizowany w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach, dostęp do otwartego rynku pracy wydaje się dobrym sprawdzianem wdrażania koncepcji włączenia społecznego i likwidowania barier w odniesieniu do tych osób. Sytuacja na otwartym rynku pracy, zwłaszcza bezrobocie jest często analizowanym wyznacznikiem zmian dotyczących integracji i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Celem artykułu jest omówienie aktualnych tendencji panujących na polskim rynku pracy z perspektywy osób niepełnosprawnych przez analizę bezrobocia. Na podstawie dostępnych danych faktograficznych przeprowadzono analizę statystyczną bezrobocia w Polsce za lata 2015–2019, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, obejmującą różne stosowane przekroje, takie jak wiek, wykształcenie, staż pracy, czas pozostawania poza zatrudnieniem itp. Wykazano istniejące w Polsce zróżnicowania w analizowanych przekrojach w ujęciu regionalnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118602   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.120

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 17, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

840

Number of object content views in PDF format

852

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information