Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mistrz, błazen i ich międzykulturowa wspólnota. Śmiech na kulturowym pograniczu klasy szkolnej

Creator:

Grzybowski, Przemysław Paweł

Subject and Keywords:

śmiech ; pogranicze kulturowe ; edukacja międzykulturowa ; nauczyciele ; klasa szkolna

Abstract:

Celem refleksji będącej podstawą niniejszego artykułu jest przedstawienie okoliczności budowania wspólnoty śmiechu w klasie szkolnej. Autor zakłada, że jednym z czynników rozwiązywania konfliktów, poszukiwania płaszczyzn dialogu i osiągania kompromisu w klasie szkolnej postrzeganej jako pogranicze kulturowe jest świadome budowanie wspólnoty śmiechu. Jej liderem może być zarówno nauczyciel (mistrz), jak i jeden z uczniów pełniący wśród rówieśników funkcję błazna klasowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016-

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2016.1.131.141

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2016, s. 131-141.

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Przemysław Paweł Grzybowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.