Object

Title: The multicultural past in contemporary discourse of culture-oriented tourism in the Polish-Czech borderland ; Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The multicultural past in contemporary discourse of culture-oriented tourism in the Polish-Czech borderland  
Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim

Creator:

Dawidejt-Drobek, Ewa   Drobek, Wiesław

Subject and Keywords:

cultural landscape   cultural memory   Polish-Czech borderland   culture-oriened tourism   multiculturalism  
krajobraz kulturowy   pamięć kulturowa   pogranicze polsko-czeskie   turystyka kulturowa   wielokulturowość

Abstract:

The paper deals with relations of tourism oriented towards goods of culture and historical heritage with cultural memory. The subject of the analysis are offers and products of culture-oriented tourism in the borderland of the Polish Republic and the Czech Republic (the area of the Sudetes) in the context of the contemporary discourse concerning the multicultural past. The area in which we carry out the studies made – at a certain point in the past – the frontier of Austria-Hungary and Prussia. After the Second World War – as a result of changing the state affiliation and exchange of population – the social continuity and collective memory was disrupted. We identify the main motifs around which the image of the multicultural past of individual places and the whole of the borderland is constructed. We conceptualize strategies of taming the multicultural character for the needs of tourism, as well as point to new elements of pictures of the past, their conditionings and complicacies.  

Opracowanie dotyczy związków turystyki zorientowanej na dobra kultury i dziedzictwo historyczne z pamięcią kulturową. Przedmiotem analizy są oferty i produkty turystyki kulturowej na pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej (w rejonie Sudetów) w kontekście współczesnego dyskursu o wielokulturowej przeszłości. Obszar, na którym prowadzimy badania, stanowił w pewnym okresie historycznym teren przygraniczny Austro-Węgier i Prus. Po drugiej wojnie światowej – w wyniku zmiany przynależności państwowej i wymiany ludności – przerwana została tutaj ciągłość społeczności i pamięci zbiorowej. Identyfikujemy główne wątki, wokół których konstruowany jest obraz wielokulturowej prze-szłości poszczególnych miejscowości i całego pogranicza. Konceptualizujemy strategie oswajania wielokulturowości na potrzeby turystyki, wskazujemy nowe elementy obrazów przeszłości oraz ich uwarunkowania i uwikłania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pilarska, Justyna. Red.   Urbanek, Arkadiusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78736   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.087.100

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 87-100.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Dawidejt-Drobek   Copyright by Wiesław Drobek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Jan 2, 2017

Number of object content hits:

220

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information