Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Integracja na styku kultur. Islamsko-chrześcijańskie pogranicze Bośni i Hercegowiny

Creator:

Pilarska, Justyna

Subject and Keywords:

pogranicze kulturowe ; islam bośniacki ; dialog międzywyznaniowy ; Bośnia i Hercegowina ; wielokulturowość

Abstract:

Wspólnoty muzułmańskie na Bałkanach, w których praktyka islamu rozwijała się w środowisku europejskim, mogą posłużyć jako pomost między islamskim Wschodem i chrześcijańskim Zachodem. Oto bowiem, choć przez ponad 400 lat Bośnia znajdowała się pod władzą Osmanów, muzułmanie pozostali tylko jedną z wielu społeczności, dzieląc kraj z prawosławnymi, katolikami i niewielką wspólnotą żydowską. Historia kontaktów muzułmańsko-chrześcijańskich zawiera zarówno przykłady zderzeń, jak i spotkań, inicjowanych tak przez chrześcijan, jak i przez muzułmanów. Choć nie sposób dostrzec, że więcej w niej było zderzeń, nie wolno jednak przeoczyć istnienia spotkań. Artykuł ten analizuje w historycznym i współczesnym kulturowo-społecznym kontekście pogranicze wyznaniowe Bośni i Hercegowiny, wskazując na jego specyfikę, dynamikę i (często nieudane) próby jego konceptualizacji z perspektywy europocentrycznego dyskursu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016-

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2016.1.089.101

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2016, s. 89-101.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Justyna Pilarska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.