Object

Title: Mary Wollstonecraft polemic with the views of Jean J. Rousseau on the upbringing and education of women ; Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mary Wollstonecraft polemic with the views of Jean J. Rousseau on the upbringing and education of women  
Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet

Creator:

Szczap, Agnieszka

Subject and Keywords:

upbringing   woman   man   education   equality   reason   Enlightenment   civil rights  
wychowanie   mężczyźni   kobieta   edukacja   równość   rozumienie obywatelstwa   Oświecenie   prawa obywatelskie

Description:

The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century  

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

This article presents the views of Mary Wollstonecraft on the education of women. Her views are the essence of Enlightenment thought. She believedin the power of humanreason and the legitimacy of the slogan of the French Revolution. Proposed social reforms based on the ideas of freedom and equality, demanded the granting to womentheir civil and political rights. Sources of the programme are the theoretical assumptionsand personal experiences of the author. The philosophical foundations of liberalismwere inspired by John Locke and the polemic of views on education advocated by Jean J. Rousseau. Rousseau believed that the main task of women is pleasing men,therefore, what should be developed in them are the qualities and habits that are used to achieve this. This postulates that girls and boys were educated in a different way. Wollstonecraft referring to the universality of reason insisted on an egalitarian model of education.  

Przedmiotem artykułu są poglądy Mary Wollstonecraft na temat wychowania i edukacji kobiet. Jej poglądy to kwintesencja myśli oświeceniowej. Wierzyła w potęgęludzkiego rozumu i słuszność haseł Rewolucji Francuskiej. Proponowała reformy społeczne oparte o idee wolności i równości, domagała się przyznania kobietom praw cywilnych i politycznych. Źródła jej programu leżą zarówno w założeniach teoretycznych, jak i osobistych przeżyciach autorki, a filozoficzne podstawy były inspirowaneliberalizmem Johna Locke’a oraz polemiką z poglądami dotyczącymi wychowania głoszonymi przez Jeana J. Rousseau. Rousseau uważał, że głównym zadaniem kobiety jest podobanie się mężczyznom, dlatego należy kształtować w nich te cechy i nawyki, które służą do osiągnięcia tego celu. Stąd postulat, by dziewczęta i chłopcy byli wychowywani w inny sposób. Wollstonecraft, powołując się na uniwersalność rozumu, domagała się egalitarnego modelu edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Haratyk, Anna. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78137   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.039.050

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 39-50

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Szczap

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jun 20, 2016

Number of object content hits:

1 083

Number of object content views in PDF format

1417

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79885

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information