Object

Title: On the issues of sexuality education in Poland ; Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the issues of sexuality education in Poland  
Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce

Creator:

Dec-Pietrowska, Joanna   Walendzik-Ostrowska, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-0915-9977   0000-0003-3617-884X

Subject and Keywords:

sexuality education   sexuality upbringing  
edukacja seksualna   wychowanie seksualne

Abstract:

The issues of human sexuality are an extremely important area of educational activity and the needs in the field of sexual education seem to be currently beyond discussion. This obvious need for education results from a number of contemporary social phenomena, including the transformation of modern human communities into information societies. It manifests in immediate and unlimited access to many sources of knowledge, with the simultaneous problem of verifying their quality and truthfulness, as well as in a high risk of encountering harmful and dangerous content. The phenomenon of sexualisation of children, understood as attributing to them features of sexually attractive andmature people, while reducing the value of a person only to their physical characteristics and appearance, is also significant. At the same time, two highly polarized and mutually exclusive discourses on sexuality education (conservative and liberal ones) are present inthe public sphere. The dispute in this context mainly concerns the needs, aims, assumptions, influence, forms, and content of people educating in the field of sexuality. And the discussion it self has a strongly politicized and ideological character.  

Zagadnienia ludzkiej seksualności są niezwykle ważnym obszarem działalności edukacyjnej i wychowawczej, a potrzeby w zakresie edukacji seksualnej wydają się obecnie bezdyskusyjne. Ta konieczność wynika z szeregu współczesnych zjawisk społecznych, wśród których należy wymienić przede wszystkim przekształcanie się nowoczesnych ludzkich zbiorowości w społeczeństwa informatyczne (informacyjne). Przejawia się to w natychmiastowym i nieograniczonym dostępie do wielu źródeł wiedzy, przy jednoczesnym problemie z weryfikowaniem ich jakości i prawdziwości, a także w wysokim ryzyku natrafienia na treści szkodliwe i niebezpieczne. Nie bez znaczenia jest także zjawisko seksualizacji dzieci, rozumiane jako nadawanie im cech osób dojrzałych i atrakcyjnych seksualnie, przy jednoczesnym sprowadzaniu wartości osoby wyłącznie do jej fizyczności i wyglądu. Oprócz tego w sferze publicznej są obecne dwa dyskursy o edukacji seksualnej (konserwatywny i liberalny), silnie spolaryzowane i wzajemnie się wykluczające. Spór w tym kontekście w głównej mierze dotyczy potrzeby, celowości, założeń, wpływu, postaci, treści czy osób prowadzących edukację w zakresie seksualności. Dyskusja ta jest mocno upolityczniona i ma światopoglądowy charakter

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133307   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.229.242

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

766

Number of object content views in PDF format

786

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142812

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce Mar 28, 2022

This page uses 'cookies'. More information