Object

Title: Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. Próba porównania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. Próba porównania

Creator:

Ilnicka-Jordan, Paulina

Subject and Keywords:

prawa pacjenta   transgraniczna opieka zdrowotna   pacjent

Abstract:

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej został zagwarantowany w Konstytucji RP, ustawach zwykłych oraz w prawie międzynarodowym. Prawu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadają pewne obowiązki organów władzy publicznej, m.in. obowiązek stworzenia systemu opieki zdrowotnej w akcie rangi ustawy oraz sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wskazana ustawa wprowadza instytucje list oczekujących, które prowadzone są przez świadczeniodawców z poszanowaniem zasady równego dostępu i które wiążą się z koniecznością oczekiwania przez pacjentów na świadczenie medyczne. Zbyt długie oczekiwanie na udzielenie świadczenia medycznego może być przesłanką zrealizowania swojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim niż państwo ubezpieczenia na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dyrektywy transgranicznej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jakie prawa i obowiązki pacjenta kształtuje rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego a jakie dyrektywa transgraniczna.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red.   Raszewska-Skałecka, Renata Red.   Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71671   ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf)   ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paulina Ilnicka-Jordan

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 17, 2022

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

1 232

Number of object content views in PDF format

1669

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73481

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information