Object

Title: Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Subject and Keywords:

dekoncentracja   zakres zadań publicznych administracji   interes publiczny   źródła prawa   subsydiarność   partycypacja społeczna   styl administrowania   dobro wspólne   administracja publiczna   samorząd terytorialny   problemy strukturalne administracji   decentralizacja   kadry administracji publicznej   nauka administracji   kompetencje prawotwórcze administracji   sposoby realizacji oczekiwań społecznych   prawa i obowiązki jednostki   Unia Europejska   podmioty administracji publicznej   polskie prawo administracyjne   oczekiwania społeczne   europejskie prawo administracyjne   prawa i obowiązki obywatela

Abstract:

Wyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej powoduje wiele determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpływu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim i odnoszących się do zarządzania administracją publiczną, przyjmowanych strategii rozwoju państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determinanty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec administracji publicznej, a następnie wyzwań jakie przed nią są stawiane to tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red.   Raszewska-Skałecka, Renata Red.   Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf)   ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 17, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73475

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information