Object

Title: Legal nature of recruitment committee as stipulated by art. 157, Law on education ; Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy Prawo oświatowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal nature of recruitment committee as stipulated by art. 157, Law on education  
Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy Prawo oświatowe

Creator:

Mrożek, Jakub

Subject and Keywords:

kindergarten   Selection Committee   school   education   recruitment   decision  
oświata   decyzje   przedszkole   komisja rekrutacyjna   rekrutacja   szkoła

Description:

The article addresses the question of legal nature of recruitment committees which conduct recruitment procedures for school, kindergarten or other public educational institution, respectively. The starting point for the research analysis explaining the nature of this entity is the constitutional regulations that are closely linked to the activity of the committee in question and which indicate the public character of the institution. In the following, additional arguments in favor of this feature of the commission were presented, at the same time outlining the specifics of the recruitment procedure and, moreover, its relation to the provisions of the Code of Administrative Procedure. Subsequently, based on the composition of the committee and on the director of the appropriate educational institution, the nature of the recruitment committee was different to the public administration body. In the final section, referring to previous considerations and the acquis of administrative law, a precise definition was made – reflecting the nature of the recruitment commission.  

Artykuł porusza kwestię charakteru prawnego komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowania rekrutacyjne odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej publicznej placówki oświatowej. Za punkt wyjścia analizy badawczej wyjaśniającej charakter tegoż podmiotu uznano konstytucyjne regulacje, które ściśle wiążą się z aktywnością przedmiotowej komisji i które wskazują publicznoprawny charakter tejże instytucji. W dalszej kolejności przedstawiono dodatkowe argumenty przemawiające za powyższą cechą komisji, jednocześnie zdawkowo nakreślając specyfikę postępowania rekrutacyjnego, a ponadto jego relację do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Następnie, opierając się na przepisach dotyczących składu osobowego komisji oraz tych dotyczących dyrektora właściwej placówki oświatowej, wskazano na odmienny – względem organu administracji publicznej – charakter komisji rekrutacyjnej. W końcowej części, odwołując się do wcześniejszych rozważań oraz dorobku prawa administracyjnego, sformułowano precyzyjną definicję odzwierciedlającą charakter komisji rekrutacyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89522   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Mrożek

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

657

Number of object content views in PDF format

904

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information