Object

Title: Ograniczenie prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora ; Ograniczenie prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ograniczenie prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora  
Ograniczenie prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora

Creator:

Mrożek, Jakub

Subject and Keywords:

administrative court   education   sector iii entity   first class   directors   recruitment   primary schools   decision   public school  
oświata   rozstrzygnięcie   podmiot iii sektora   klasy pierwsze   szkoły podstawowe   dyrektor szkoły   sąd administracyjny   rekrutacja   szkoła publiczna

Abstract:

This article discusses the limitation of the right of third sector entities to participate in the recruitment procedure for first class public primary schools. This includes the legal analysis of the above procedure in compiling it with the provisions of the Code of Administrative Procedure. It explains the essence of the restriction in question, and also defines its scope. At the same time - because the described restrictions, in the scope of the ability of the activities of entities of the III sector, influence closely related to the above proceedings court proceedings in the case of recruitment to these schools - the article also describes the limitations that the entities of the III sector of such cases. It was indicated that these limitations are the result of the obstructions that arise in the course of proceedings before the recruitment commission and the head of the public primary school. In addition, they define the scope of these restrictions, while pointing out the plane on which entities of the III sector can operate without interruption.  
Niniejszy artykuł porusza kwestię ograniczenia prawa podmiotów III sektora do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Obejmuje on analizę prawną powyższego postępowania w zestawieniu jej z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjaśnia tym samym istotę wspomnianego ograniczenia, jak też również określa jego zakres. Jednocześnie – gdyż opisywane obostrzenia, w zakresie możliwości działania podmiotów III sektora, wpływają na ściśle związane z powyższym postępowaniem postępowanie sądowoadminsitracyjne w sprawach rekrutacji do tychże szkół – w artykule opisano również ograniczenia jakich doznają podmioty III sektora ww. sprawach. Wskazano m.in., iż wspomniane ograniczenia są pokłosiem obostrzeń jakie występują w toku postępowania przed komisją rekrutacyjną oraz dyrektorem publicznej szkoły podstawowej. Ponadto określono zakres tychże ograniczeń, wskazując jednocześnie płaszczyznę, na której podmioty III sektora mogą działać bez zakłóceń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79906

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jakub Mrożek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2021

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

68

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84918

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information