Object

Title: Zakaz monitorowania pacjentów bez uprzedniego uzyskania ich zgody – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt. VII SA/Wa 1545/19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakaz monitorowania pacjentów bez uprzedniego uzyskania ich zgody – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt. VII SA/Wa 1545/19

Alternative title:

The prohibition of monitoring patients without their prior consent – a case comment to the judgment of the Regional Administrative Court in Warsaw of September 13, 2019, file ref. VII SA/Wa 1545/19

Creator:

Delczyk, Dominik

ORCID:

0000-0002-7048-5125

Subject and Keywords:

patient rights   monitoring   cameras   dignity   intimacy  
prawa pacjenta   monitoring   kamery   godność   intymność

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The Regional Administrative Court in Warsaw, in the judgment of September 13, 2019 in the case No. VII SA / Wa 1545/19, dismissed the complaint against the decision of the Commissioner for Patient’s Rights regarding the recognition of the practice as violating the collective rights of patients. This decision was issued in connection with the monitoring of patients of the entity providing health services without their prior consent. This gloss is an analysis of the position adopted by the court and the issue of violation of collective patient rights by the entity providing health services using monitoring for which the patient has not consented.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze VII SA/Wa 1545/19 oddalił skargę na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Przedmiotowa decyzja Rzecznika Praw Pacjenta wydana została w związku z monitorowaniem pacjentów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych bez uprzedniego uzyskania ich zgody. Niniejsza glosa stanowi analizę stanowiska przyjętego przez sąd oraz zagadnienia naruszenia zbiorowych praw pacjentów przez korzystanie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z monitoringu, na który pacjent nie wyraził zgody.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132247   doi:10.34616/141812       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

106

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141812

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information