Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od manuskryptu do e-kodeksu. Digitalizacja w Oddziale Rękopisów

Creator:

Paluszak-Łoś, Maria

Subject and Keywords:

katalogi rękopiśmienne ; Oddział Rękopisów ; projekty ; digitalizacja ; rękopisy ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ; Biblioteka Cyfrowa UWr ; portal Dziedzictwo kulturowe

Abstract:

w artykule przedstawiono przemiany w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji, jakie dokonywały się w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (BUWr) od początku lat 90-tych XX wieku do czasów obecnych. Zaprezentowano wkład Oddziału w powstanie i rozwój Biblioteki Cyfrowej UWr (BCUWr) . Omówiono sposoby rozpowszechnienia informacji o zbiorach rękopisów w Sieci, poprzez digitalizację i umieszczenie w Bibliotece Cyfrowej rękopiśmiennych katalogów Oddziału oraz publikację komputerowej postaci innych indeksów i wykazów. Przedstawiono również udział Oddziału w międzynarodowych i krajowych projektach, realizowanych przez Bibliotekę. Celem ich była digitalizacja i udostępnienie w Internecie wybranych kolekcji rękopisów - poprzez portal tematyczny „Dziedzictwo kulturowe w badaniach BUWr” oraz przez BCUWr. W artykule podkreślono także wagę działań w dziedzinie cyfryzacji i digitalizacji zbiorów dla środowiska naukowego i zakreślono plany na przyszłość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.23734/73.16.021 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maria Paluszak-Łoś

Autor opisu:

TK