Object

Title: New possibilities of processing, preserving and presenting old prints developed with the applicability of the latest computer technologies ; Nowe możliwości opracowania, zabezpieczania i prezentacji starych druków powstałe dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

New possibilities of processing, preserving and presenting old prints developed with the applicability of the latest computer technologies  
Nowe możliwości opracowania, zabezpieczania i prezentacji starych druków powstałe dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych

Creator:

Konik, Alicja   Karlak, Weronika   Codogni-Łańcucka, Diana

Subject and Keywords:

planned digitization   provenance   graphic documents   meta catalog   ordered digitization   digitized card catalog   Dublin Core   dLibra system   watermarks   semantic web   full text search   Enrich   CERL   microfilm electronic catalog   photocatalog   covers   Viadrina   PLMET   MARC21   computer processing   point of access to content   old prints   Europeana   research virtual environment   digital humanities   metadata scheme   Succeed   Digital Library of University of Wrocław   HPB Database   NUKAT   electronic inventory   OCR  
digitalizacja na żądanie   Semantic Web   CERL   wyszukiwanie pełnotekstowe   NUKAT   Viadrina   Dublin Core   znaki wodne   Enrich   wirtualne środowiska badań   PLMET   MARC21   punkty dostępu do treści   dokumenty graficzne   HPB Database   OCR   sieć semantyczna   Europeana   zdigitalizowany katalog kartkowy   Succeed   stare druki   humanistyka cyfrowa   komputerowe opracowanie   metakatalog   optyczne rozpoznawanie tekstu   proweniencja   oprawy   schemat metadanych   Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego   digitalizacja planowa   system dLibra   fotokatalog   inwentarz elektroniczny   elektroniczny katalog mikrofilmów

Abstract:

The article describes the impact of information and communication technology on the accomplishment of most important tasks performed by Old Prints Department, namely inventorying, processing, and rendering resources available. In a chronological order, it discusses the process of introducing computer technology to old prints processing. Due to implementation of most recent information and communication technologies inventorying and book processing is carried out only in electronic form and book records can be seen in Wrocław University Library local database, in NUKAT Union Catalog and Meta Catalogs linked to it, as well as in HPB database run by the Consortium of European Research Libraries (CERL). Alongside to electronic catalog, users have access to the Department's resources via digitized card catalog (including 'photocatalog' with photocopies of title pages, microfilm database which allows to search through various categories, as well as via Digital Library of University of Wrocław (DLUWr) which offers access to circa 6.000 most valuable old prints digitized as a result of the Department's current activity and within the framework of realized projects. Through selection of multifaceted keywords precise access points to digitized materials are created, and because of the latest technological tools a graphic content of old prints is prepared in the way so as the illustrations contained in them gain the status of independent objects. High quality scans form a starting point to a long-lasting archivization and open the door for an in-depth processing of such material's content as e.g. watermarks, covers, and for increased searchability of a text after OCR conversion. It offers a prospect for future research and sets new challenges for the Department.  

W artykule przedstawiono wpływ technologii teleinformatycznej na realizację najważniejszych zadań Oddziału Starych Druków: inwentaryzowanie, opracowywania i udostępnianie zasobów. W ujęciu chronologicznym omówiono proces wprowadzania techniki komputerowej do opracowywania starych druków. Dzięki implementacji coraz nowszych rozwiązań teleinformatycznych inwentaryzowanie i opracowanie odbywa się obecnie tylko w formie elektronicznej, a rekordy widoczne są w: bazie lokalnej BUWr, katalogu centralnym NUKAT i powiązanych z nim metakatalogach, a także w bazie HPB - prowadzonej przez Konsorcjum CERL. Obok katalogu elektronicznego użytkownicy mają dostęp do zasobów Oddziału poprzez: zdigitalizowany katalog kartkowy, w tym „fotokatalog” z fotokopiami kart tytułowych, bazę mikrofilmów, pozwalającą szukać według wielu kategorii, a także przez Bibliotekę Cyfrową UWr (BCUWr), która udostępnia pełne teksty ok. 6 000 najcenniejszych starych druków, zdigitalizowanych podczas bieżącej działalności Oddziału oraz w ramach realizowanych projektów. Poprzez dobór wieloaspektowych słów kluczowych tworzone są odpowiednio precyzyjne punkty dostępu do zdigitalizowanych materiałów, a dzięki najnowszym narzędziom technologicznym opracowuje się graficzną zawartości starych druków tak, by zawarte w nich ilustracje mogły uzyskać status samodzielnych obiektów. Wysokiej jakości skany stanowią punkt wyjścia dla długotrwałej archiwizacji oraz otwierają możliwości pogłębionego opracowania treści zasobów, jak np. znaków wodnych i opraw, a także lepszą wyszukiwalność tekstu po poddaniu go obróbce OCR. Otwiera to perspektywę dla nowych badań, a przed Oddziałem stawia nowe wyzwania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71580   ISBN 978-83-910595-8-6  

DOI:

doi:10.23734/73.16.020

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Diana Codogni-Łańcucka, Weronika Karlak, Alicja Konik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2021

In our library since:

Dec 31, 2015

Number of object content hits:

232

Number of object content views in PDF format

282

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73370

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information