Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Techniki wykorzystywane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji na przestrzeni 65 lat jej działalności

Creator:

Katarzyński, Jerzy

Subject and Keywords:

kopiowanie   reprografia   mikrofilmowanie   elektrografia   zapis cyfrowy   fotografia   digitalizacja   skanowanie   Pracownia Reprografii i Digitalizacji   zabezpieczanie   Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Abstract:

W artykule zaprezentowano przeobrażenia w technikach zabezpieczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych dokonujące się w Pracowni Reprografii i Digitalizacji (PRiD) Biblioteki Uniwersyteckiej na przestrzeni 65 lat jej działalności. Opisano, jak przełom analogowo-cyfrowy w dziedzinie nośników informacji i sposobów jej zapisu spowodował w Pracowni poszukiwanie jakościowej równowagi pomiędzy tradycyjnymi metodami służącymi do zabezpieczania i udostępniania zbiorów, a ich odpowiednikami w formie elektronicznej. Przedstawiono procesy digitalizacji zbiorów do Biblioteki Cyfrowej UWr, a tym samym – Europeany oraz do licznych projektów, które zabezpieczają zbiory, pozwalając jednocześnie na otwarty dostęp do ich cyfrowych kopii, nieograniczony przez czas i przestrzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-910595-8-6

DOI:

doi:10.23734/73.16.017

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Jerzy Katarzyński

Autor opisu:

TK