Object

Title: Family ties and intergenerational relationships in European families in the twentieth century ; Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family ties and intergenerational relationships in European families in the twentieth century  
Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku

Creator:

Marećkova, Marie

Subject and Keywords:

kinship ties   rural society   elderly people   professional mobility   nuclear family   welfare state   cisis   center of security  
pokrewieństwo rodzinne   społeczeństwo wiejskie   ludzie starsi   mobilność zawodowa   rodzina nuklearna   państwo opiekuńcze   kryzys   centrum bezpieczeństwa

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Intergenerational family relationships still performed an important social function in rural society in Europe at the beginning of the twentieth century. The situation within the Czech family illustrates the current problems in family ties and intergenerational relationships that have surfaced since the nineteen nineties. Negative developmental trends are being seen, particularly in comparison with family circumstances in other European countries, most significantly the continuing ageing of the population and the wide-ranging activities of seniors. Looser relationships with their families and a decline in their engagement in caring for their grandchildren mean that Czech grandparents tend to rank alongside more socially developed countries in this respect. Under Czech conditions, however, this can lead to great strain on the active roles played by seniors. The growing number of adult offspring, particularly men, living with their parents is a far from progressive trend in social and economic development, and corresponds more closely with southern European traditions.  

Na początku dwudziestego wieku międzypokoleniowe relacje rodzinne nadal pełniły ważną funkcję społeczną w społeczeństwach wiejskich Europy. Sytuacja rodziny czeskiej ilustruje współczesne problemy odnoszące się do więzów rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. Problemy te pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Widoczne są negatywne tendencje rozwojowe, szczególnie w porównaniu z sytuacją rodziny w innych państwach europejskich. Przede wszystkim chodzi tu o starzenie się ludności i różnorodną aktywność seniorów. Luźniejsze relacje z ich rodzinami i spadek ich zaangażowania w opiekę nad wnukami oznaczają, że czescy dziadkowie plasują się obok tych w państwach bardziej społecznie rozwiniętych. Jednak w warunkach czeskich prowadzi to do dużych napięć związanych z aktywnymi rolami seniorów. Rosnąca liczba dorosłych potomków, szczególnie męskich, mieszkających z rodzicami nie mieści się w postępowych trendach społecznego i gospodarczego rozwoju.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69885   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.015.021

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 15-21

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XX century  
XX w.

Rights holder:

Copyright by Marie Marečková

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 3, 2015

Number of object content hits:

208

Number of object content views in PDF format

265

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71548

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information