Object

Title: Activities and lifestyles of elderly people

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Activities and lifestyles of elderly people

Creator:

Bojanowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

elderly people   activity   lifestyle  
ludzie starzy   aktywność   styl życia

Abstract:

Elderly people constitute a social group that is heterogeneous in terms of cultural traits, social status, health issues, financial and social situation, living conditions, and familial ties. This leads to variety in the forms of activity they pursue and the lifestyles they lead. The lifestyle of most seniors can be described as passive and monotonous. They take part in cultural activities to a relatively small degree. They watch TV and listen to the radio much more frequently than they go to theaters or cinemas. The main areas of activity for the elderly are: family, television, and church. Other potential areas of activity, such as entertainment, education, tourism and culture - remain beyond the realm of interests and/or capabilities of respondents. This lack of other forms of activity may be the result of people’s health status, character traits, earlier ways of life or cultural models, but it can also be the result of the circumstances that limit the elderly people’s opportunities for social participation, leading them to passivity (e.g. the poor economic condition of retirees, or the lack of active elderly role models). Therefore, there is a lack of senior citizens in the public sphere, since their activity predominantly relates to the private sphere.  

Ludzie starsi stanowią zróżnicowaną grupę społeczną pod względem cech kulturowych, statusu społecznego, problemów zdrowotnych, sytuacji ekonomicznej i społecznych, warunków mieszkaniowych i rodzinnych. Stąd także ich różne formy aktywności i style życia. Styl życia większości seniorów można określić jako bierny i monotonny. W niewielkim stopniu uczestniczą oni w kulturze, zdecydowanie częściej oglądają TV czy słuchają radia niż idą do teatru czy kina. Głównym obszarem aktywności osób starszych są: rodzina, telewizja, Kościół. Pozostałe potencjalne sfery aktywności, jak: rozrywka, edukacja, turystyka czy kultura pozostają poza zasięgiem zainteresowań lub możliwości respondentów. Brak innych form aktywności może wynikać ze stanu zdrowia, właściwości charakteru, z wcześniejszego stylu życia, z wzorów kulturowych, lecz może być również wynikiem tych okoliczności, które ograniczają możliwości społecznego uczestnictwa starego człowieka, skłaniając go do pasywności (np. słaba kondycja ekonomiczna emerytów, czy brak wzorów aktywnej starości). W związku z czym brak jest seniorów w przestrzeni publicznej. Ich aktywność w przeważającej mierze odnosi się do przestrzeni prywatnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:58907   ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s. 167-178

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Bojanowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Sep 30, 2014

Number of object content hits:

3 766

Number of object content views in PDF format

4095

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/59017

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Activities and lifestyles of elderly people Jul 6, 2023

This page uses 'cookies'. More information