Object

Title: Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven-year period ; Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven-year period

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven-year period

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Dembińska, Aleksandra   Ochnik, Dominika

Subject and Keywords:

use of Internet   polish students   satisfaction with life   prospective studies   internet addiction  
satysfakcja z życia   polscy studenci   badania prospektywne   uzależnienie od Internetu   użytkowanie Internetu

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Our study reveals the psychosocial changes occurring in Polish students on the Internet in the last seven years. The study comprised two stages (2005 and 2012). The analyses indicated that while the Internet’s intense use has lowered, the factors facilitating Internet risk addiction have become more pronounced. Such risk factors are: the manner of using the Internet(entertainment, pornography); relationships in the cyber community; and time spent online (the more time spent, the greater the risk of addiction). The lower the self-esteem the higher the risk of addiction. However, the percentage of people with Internet addiction symptoms has remained static.  

W artykule zostaną zrelacjonowane badania, które dają obraz zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym studentów polskich w Internecie na przestrzeni ostatnich siedmiu lat (2005 roku oraz 2012). Analizy wskazują, że zmieniła się intensywność użytkowania Sieci, zwiększyła się rola czynników ryzyka uzależnienia od Internetu takich jak: sposób korzystania z Sieci (rozrywka, pornografia); więzi w cyberspołeczeństwie, czas spędzany w Internecie (im więcej czasu tym większa podatność na uzależnienie). Nie zmienił się natomiast odsetek osób z objawami uzależnienia od Internetu na przestrzeni siedmiu lat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64679   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 4, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Dembińska, Dominika Ochnik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 1, 2015

Number of object content hits:

235

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information