Object

Title: Zadowolenie ze zdrowia i z życia osób aktywnych fizycznie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadowolenie ze zdrowia i z życia osób aktywnych fizycznie

Alternative title:

Satisfaction with health and life of physically active people

Creator:

Metelski, Adam

ORCID:

0000-0003-1016-7579

Subject and Keywords:

health   life satisfaction   physical activity   sport  
zdrowie   zadowolenie z życia   aktywność fizyczna   sport

Abstract:

Keeping fit and healthy should be at the forefront of all human values in the twenty-first century. Health has a decisive impact on the ability of a person to engage in any activity. Particularly in this context, it is worth to pay attention to physical activity. Inactivity is often combined with excessive body weight, and obesity is a systemic disease that also increases the risk of developing many other diseases. As a result, obesity, becoming a social disease, increases spending on health care, worsens the standard of living of sick people and increases mortality. The primary goal of this study was to determine whether physical activity is a factor of health and life satisfaction. To verify this assumption, a Social Diagnosis database was used. Based on the conducted analysis, it can be concluded that people practicing sport are more satisfied with their health and life than people not practicing sport  

Utrzymanie dobrej kondycji i zdrowia powinno stać na czele wszystkich wartości człowieka dwudziestego pierwszego wieku. Zdrowie ma bowiem decydujący wpływ na możliwość podejmowania przez człowieka jakichkolwiek działalności. Szczególnie w tym kontekście warto zwrócić uwagę na aktywność fizyczną. Brak aktywności fizycznej często łączy się z nadmierną masą ciała, a otyłość to choroba ogólnoustrojowa, która jednocześnie zwiększa ryzyko rozwoju wielu innych chorób. W efekcie otyłość, stając się chorobą społeczną, powiększa wydatki na ochronę zdrowia, pogarsza standard życia chorych ludzi oraz zwiększa śmiertelność. Podstawowym celem niniejszego badania było określenie, czy aktywność fizyczna jest czynnikiem zdrowia i zadowolenia z życia. Do weryfikacji tego założenia wykorzystano bazę danych prezentującą wyniki cyklicznych badań w ramach Diagnozy Społecznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że osoby uprawiające sport są bardziej zadowolone ze swojego zdrowia i z życia niż osoby nieuprawiające sportu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99734   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.110

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

1 421

Number of object content views in PDF format

1548

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107895

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information