Object

Title: Silesian administrative authorities and territorial transformations of Silesia (1918-1945) ; Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych Śląska (1918-1945)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Silesian administrative authorities and territorial transformations of Silesia (1918-1945)  
Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych Śląska (1918-1945)

Creator:

Kruszewski, Tomasz

Subject and Keywords:

Silesia   Church history   interwar period   political life   administration

Abstract:

The publication concerns conditions in the 19th and 20th centuries leading to the dissolution of Silesian unity as well as the viewpoints of German, Polish and Czechoslovakian political authorities regarding Silesian unity following World War I, while also taking into account the viewpoints of Church institutions. The text is an analysis and a summary of existing works on the subject matter, with the main area of interest being the analysis of legal, organizational and administrative institutions concerning their policies towards the dissolution of Silesian unity.The latter half of the 19th century was chiefly responsible for the breakup of Silesian unity, due to the rise of the idea of nationalism leading to the idea of nation-states. The materialization of this idea in respect of Silesia, a region inhabited by three nations, two of which were then building their own states, could only mean the dissolution of the monolithic administrative structure erected within the Second German Reich. The realisation of these ideas was brought on by World War I, in whose wake the Republic of Poland and the Republic of Czechoslovakian were born, while the Second German Reich collapsed.  

Niniejsza publikacja przedstawia zarówno uwarunkowania XIX i XX – wieczne rozpadu jedności Śląska, jak również poglądy władz politycznych niemieckich, polskich i czechosłowackich na jedność Śląska po I wojnie światowej, z uwzględnieniem także poglądów instytucji kościelnych. Praca stanowi umówienie i podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu, a główną osią rozważań jest analiza organizacyjno-prawnych i administracyjnych instytucji w zakresie ich polityki wobec rozpadu jedności Śląska. Na rozpad idei jedności Śląska decydujący wpływ miała druga połowa XIX stulecia, w której zrodziły się idee nacjonalizmu, a co za tym idzie idea państw narodowych. Realizacja tej idei w przypadku Śląska, zamieszkałego przez trzy narody, z których dwa właśnie budowały własne państwa, mogła oznaczać jedynie rozpad jednolitej struktury administracyjnej w ramach II Rzeszy Niemieckiej. Realizację tych idei przyniosła I wojna światowa, która wyniosła do życia Rzeczpospolitą Polską i Republikę Czechosłowacką, a jednocześnie pogrzebała II Rzeszę Niemiecką.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Publishing House eBooki.com.pl  
Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Wiszewski, Przemysław. Red.   Czapliński, Marek. Red.   Greiner, Piotr. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64232   ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Mar 24, 2015

Number of object content hits:

1 370

Number of object content views in PDF format

1807

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64222

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information