Object

Title: Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 2. The Strengthening of Silesian Regionalism (1526–1740)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 2. The Strengthening of Silesian Regionalism (1526–1740)

Subject and Keywords:

regional history   identity   integration   disintegration   social groups   art   ethnicity   administration   economy   social cohesion   Silesia  
tożsamość   gospodarka   sztuka   historia regionalna   spójność społeczna   pochodzenie etniczne   integracja   Śląsk   administracja   grupy społeczne   dezintegracja

Abstract:

This book is the second in a series dedicated to the cohesion of Silesia as a region. Published studies focuse on the processes that were carried out in years 1526–1740. This study has been conducted under the auspices of the European Science Foundation as part of the programme entitled Cuius regio: An analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups of) persons to and the cohesion within regions. An analysis of the phenomena which occurred in the administrative, economic, social, ethnic and cultural spheres, as well as in respect of the self-identification and identity of inhabitants has demonstrated what a complex region Silesia was under the rule of Habsburg dynasty. Administratively, it was highly fragmented, it possessed an expansive network of government offices, and was economically, ethnically, linguistically and religiously diverse. The beginning of the 17th century constituted a significant turning point. The eruption of the Thirty Years’ War led to deep social transformations, altered the religious situation, and generated serious economic consequences. The first half of the 17th century also bore fruit in the form of new cultural and artistic phenomena. The conclusion derived from published studies indicates that the cohesive tendencies were prevalent – when compared to the situation before 1526 – however, disruptive tendencies existed as well, especially concerning religion-based conflicts.  

Książka stanowi drugi tom serii poświęconej spójności Śląska jako regionu, a opublikowane w niej teksty obejmują procesy, jakie zachodziły w latach 1526-1740. Badania przeprowadzono pod patronatem European Science Foundation w ramach programu Cuius Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych w obrębie regionu określających przynależność osób (grup społecznych) oraz spójność społeczną jako zjawisko historyczne. Analiza zjawisk zachodzących w sferze administracyjnej, gospodarczej, społecznej, etnicznej, kulturowej, a wreszcie w zakresie samoidentyfikacji i tożsamości mieszkańców wykazała, że okres pozostawania Śląska pod panowaniem Habsburgów nie był jednorodny. Administracyjnie region był bardzo rozdrobniony, a pod względem ekonomicznym, etnicznym, językowym i religijnym miał charakter silnie zróżnicowany. Ważną, wewnętrzną cezurę stanowił początek XVII w. Wybuch wojny trzydziestoletniej pociągnął za sobą przemiany natury społecznej. Zmieniła się sytuacja religijna mieszkańców regionu. Długotrwała wojna miała też poważne konsekwencje gospodarcze. Równocześnie początek XVII w. zaowocował nowymi zjawiskami w zakresie kultury i sztuki. W porównaniu ze stanem sprzed 1526 r. w okresie habsburskim na Śląsku nastąpiło wzmocnienie spójności regionu. Zaczęły ujawniać się jednak także tendencje destrukcyjne, w szczególności wynikające z konfliktów o podłożu wyznaniowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Publishing House eBooki.com.pl  
Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Harc, Lucyna. Red.   Wąs, Gabriela. Red.   Maroń, Jerzy. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-927132-7-2

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81547

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information