Object

Title: Wieloaspektowość zasady równości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wieloaspektowość zasady równości

Group publication title:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Creator:

Kordik, Anna

ORCID:

0000-0001-8784-668X

Subject and Keywords:

equality   rights   constitution   determining factors   doctrine   case law  
równość   prawa   konstytucja   równouprawnienie   determinujące czynniki   doktryna   orzecznictwo

Abstract:

The principle of equality, despite its twenty-four years of existence in the Basic Law, still occupies a prominent place in the branch of law. Moreover, it should be noted that it raises numerous doubts among the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the doctrine of the subject, despite the well-established concept of its understanding. The above divergences, despite the constant elements determining it, require unification. This is due to changing social and economic factors, the adjustment of which does not remain an easy matter. As a result, the multifaceted nature of the principle of equality continues to be an intensive factor shaping individual rights in the modern world.  

Zasada równości pomimo jej dwudziestoczteroletniego obowiązywania w ustawie zasadniczej nadal zajmuje poczesne miejsce w gałęzi prawa. Wskazać nadto trzeba, że budzi wśród judykatury Trybunału Konstytucyjnego oraz doktryny przedmiotu rozliczne wątpliwości pomimo ugruntowanego konceptu jej rozumienia. Powyższe rozbieżności mimo stałych elementów ją determinujących wymagają ujednolicenia. Wynika to z faktu zmiennych czynników społecznych oraz gospodarczych, których dostosowanie nie pozostaje rzeczą łatwą. W następstwie tej wieloaspektowości zasada równości pozostaje nadal intensywnym czynnikiem kształtującym prawa jednostki we współczesnym świecie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Błażewski, Maciej. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Kordik, Anna. Red.   Pierzchała, Ewa. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137227   doi:10.34616/146419       ISBN:978-83-66601-92-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 207)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Apr 26, 2023

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

18

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wieloaspektowość zasady równości Sep 11, 2023

This page uses 'cookies'. More information