Object

Title: Prawa kobiet i mężczyzn w Korei Południowej : analiza porównawcza praw kobiet w Korei Południowej i w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa kobiet i mężczyzn w Korei Południowej : analiza porównawcza praw kobiet w Korei Południowej i w Polsce

Alternative title:

Rights of women and men in South Korea : comparative analysis of women’s rights in South Korea and Poland

Creator:

Oleksiuk, Marlena

Subject and Keywords:

women’s rights   South Korea   equality  
prawa kobiet   Korea Południowa   równouprawnienie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

South Korea is very homogenous country, where their inhabitants are very proud of their national heritage. So, progress of social changes in this country is much slower than economic development. The doctrine of Confucianism dominates in the country with all its restrictive rules. The rules are visible in interpersonal relationship, especially in national hierarchy. Such an attitude to life has been teaching since Joseon Dynasty, which adapted Chinese confusion version for itself needs. Women rights in South Korea still are very restrictive. In 1948 women obtained equal rights for education, science and public life. Along with the increasing number of women in the labour market, in 1987 The Act of Equality in Employment was established to counteract discrimination against women at work. Unfortunately, the law designed to ensure the equality of both sexes in most cases are not respected. On average women earn 37% less than men, putting Korea next to Nigeria. Moreover, women often have to choose between a career and starting a family, because wives, in particular, mothers are badly perceived by employers and usually can no longer go back to work. It has an impact on increasing the low fertility rate in South Korea. In Korea there are also stereotypes reducing the role of women in development and ideas advocating that women always depends on the man. In 2016 took place absurd case, when a voice actress Kim Chae-yeon (kor. 김자연) was released from the company producing games for posting a photo in her T-shirt with inscription: Girls do not need a Prince. The company released a statement, that the decision was made after receiving multiple complaints from fans of the games. According to the report of the World Economic Forum, in the Korean Parliament we find only 49 deputies, while the number of men in 251. Despite the fact that Korea increasingly turns toward the American lifestyle, is still one of the most sexist societies among the countries of the first world. In 2016 South Korea held 116 place on 144 in the ranking of gender equality in the world. The country, despite the high level of civilization development of society still struggles with the problem of misogyny. Many women are still treated as second class citizens. They suffer because of domestic violence, are particularly vulnerable to crime, are often discriminated. Patriarchal image of society, family or relationship is still supported and developed by public media  

Korea Południowa to kraj bardzo homogeniczny, a jej mieszkańcy są bardzo dumni ze swojej narodowej spuścizny. Stąd zmiany społeczne w tym kraju posuwają się o wiele wolniej niż rozwój ekonomiczny. Dominuje doktryna konfucjanizmu z całą plejadą restrykcyjnych zasad, którymi rządzą się relacje międzyludzkie – hierarchii posłuszeństwa według kryterium wieku, stanowiska, płci. Taka postawa wobec życia nauczana była od czasów dynastii Jeoson, która zaadaptowała chińską wersję konfucjanizmu na modłę swoich własnych potrzeb. Prawa kobiet w Korei Południowej są nadal bardzo restrykcyjne. W 1948 roku kobiety uzyskały równe prawa do nauki, edukacji i życia publicznego. Wraz z coraz większą liczbą kobiet na rynku pracy, w 1987 roku ustanowiono akt o Równości w zatrudnieniu, aby przeciwdziałać dyskryminacji kobiet w pracy. Niestety prawa mające na celu zapewnić równość obu płci w większości przypadków nie są przestrzegane. Kobiety zarabiają średnio o 37% mniej niż mężczyźni, co plasuje Koreę tuż obok Nigerii. Ponadto, kobiety często muszą wybierać pomiędzy karierą i założeniem rodziny, ponieważ żony, a w szczególności matki są źle postrzegane przez pracodawców i zazwyczaj nie mogą już wrócić do pracy. Ma to wpływ na zwiększanie się niskiej dzietności w Korei. W Korei istnieją także stereotypy pomniejszające rolę kobiety w rozwoju firmy i głoszące idee, iż kobieta zawsze jest zależna od mężczyzny. W 2016 roku miał miejsce absurdalny przypadek, kiedy to aktorka głosowa Kim Chae-yeon została zwolniona z firmy produkującej gry za opublikowanie zdjęcia w koszulce z napisem Girls do not need a Prince czyli: Dziewczyny nie potrzebują księcia. Firma wydała oświadczenie, iż decyzja została podjęta po otrzymaniu wielu skarg od fanów gier. Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego, w koreańskim parlamencie znajdziemy jedynie 49 posłanek, podczas gdy liczba mężczyzn to 251. Pomimo tego, że Korea coraz bardziej zwraca się w kierunku amerykańskiego stylu życia, wciąż jest jednym z najbardziej seksistowskich społeczeństw wśród krajów pierwszego świata. W 2016 roku Korea Południowa zajmowała 116 miejsce na 144 w rankingu równości płci na świecie. Kraj ten pomimo wysokiego poziomu cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa nadal zmaga się z problemem mizoginizmu. Wiele kobiet wciąż jest traktowanych jako drugiej klasy obywatele. Cierpią one często z powodu przemocy domowej, są szczególnie narażone na przestępstwa, są często dyskryminowane. Patriarchalny obraz społeczeństwa, rodziny czy związku jest wciąż popierany i rozwijany przez media publiczne

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93955   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

3 960

Number of object content views in PDF format

4739

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99384

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information