Object

Title: Reglamentacja dostępu do pasa drogowego a koszty przełożenia sieci na drogach publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reglamentacja dostępu do pasa drogowego a koszty przełożenia sieci na drogach publicznych

Alternative title:

Regulation of Access to Traffic Lanes and the Costs of Relocating Networks on Public Roads

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Sobieralski, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-2412-6674

Subject and Keywords:

traffic lane   regulation   permit to occupy a traffic lane  
pas drogowy   reglamentacja   zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Abstract:

Traffic lanes, as one of the components of public property, are subject to special protection, which is expressed in the regulation of their use for purposes other than road management or road traffic. An example of this regulation is the need to obtain a permit to occupy a traffic lane, that is, to repeal the general prohibition in an individual case. However, an entity with the appropriate permit to occupy a traffic lane does not have full rights to this public asset, but only the so-called right to someone else’s thing. This has a number of practical consequences.  

Pas drogowy jako jeden ze składników majątku publicznego podlega szczególnej ochronie, która wyraża się w reglamentacji wykorzystywania go na cele inne niż potrzeby zarządzania drogą lub potrzeby ruchu drogowego. Wyrazem tej reglamentacji jest konieczność uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a więc uchylenia generalnego zakazu w indywidualnym przypadku. Przy tym podmiot posiadający stosowne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie ma pełni praw do tego składnika majątku publicznego, a jedynie tak zwane prawo na rzeczy cudzej. Wynika z tego wiele konsekwencji praktycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136765   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.27

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146294

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information