Object

Title: Funkcja reglamentacyjna państwa w sferze jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów — tachografów (na przykładzie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Funkcja reglamentacyjna państwa w sferze jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów — tachografów (na przykładzie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach)

Alternative title:

The Role of the State in the Control and Regulation of the Uniformity of Measurements and the Required Measurement Accuracy (Act of 5 July 2018 on the System of Digital Tachographs — Case Study)

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Żywicka, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5789-8355

Subject and Keywords:

regulation of economic activity   administration of measures   accuracy and uniformity of measurements   tachographs  
reglamentacja działalności gospodarczej   administracja miar   dokładność i jednolitość pomiarów   tachografy

Abstract:

Control and regulation of economic activity by the state is one of its oldest roles concerning several areas of the economy. This article provides an analysis of this state function using the example of legal instruments applied by the administration of measures as to regulation under the Act of 5 July 2018 on the System of Digital Tachographs. The paper defends the thesis that by undertaking regulatory activity aimed at ensuring uniformity and accuracy of (tachograph) measurements, the state performs its function of economic regulation in a contemporary manner.  

Reglamentacja działalności gospodarczej jest jedną z najstarszych funkcji realizowanych przez państwo w gospodarce w wielu jej obszarach. W artykule została podjęta analiza tej funkcji na przykładzie instrumentów prawnych stosowanych przez administrację miar na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach. Udowadniana jest teza, że działania podejmowane przez organy administracji miar w sferze zapewnienia jednolitości i dokładności pomiarów (tachografów) są wyrazem współczesnej funkcji reglamentacyjnej państwa w gospodarce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136813   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.63

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 10, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

22

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146347

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information